nieuws

Heraanleg boulevards Antwerpen

bouwbreed

antwerpen – Volgend jaar wordt in Antwerpen begonnen met de heraanleg van de grote boulevards (leien), de door honderden platanen omzoomde verkeersverbindingen tussen de Ring en de binnenstad. De leien zijn op tal van plaatsen verzakt en bij meer dan normale regenval staan ze hier en daar meteen onder water.

Ook de tramlijnen zijn sterk verouderd en zouden zelfs gevaar opleveren voor het verkeer, terwijl de meeste platanen en esdoorns op sterven na dood zouden zijn.

Vorig jaar liet de wethouder van milieu, mevrouw Vogels, tot groot ongenoegen van de Antwerpse bevolking, al veertig gezonde bomen (kerselaars) rooien in verband met verkeersverbeteringen. Als ‘groene’ wethouder moest ze daarvoor heel wat kritiek slikken. In totaal zouden alleen al in het zuidelijke stadsdeel vierhonderd reusachtige platanen moeten verdwijnen. De meeste staan er al veertig jaar, enkele tientallen andere zelfs 75 jaar.

Wethouder Vogels heeft er begrip voor dat het kappen van deze bomen niet in goede aarde zal vallen. Ze wijst erop dat de stad Antwerpen jaarlijks echter 3000 bomen laat planten en dat er op de leien meteen nieuwe bomen komen.

Leien

Vanaf het jaar 2000 wordt begonnen met de heraanleg van het zuidelijke deel van de leien van de Bolivarplaats tot de Rooseveltplaats. Het ijzeren viaduct, dat het stadsbeeld al tientallen jaren ontsiert, wordt afgebroken. Ter hoogte van de Keyserlei komt een toegang voor het autoverkeer tot een nieuwe tunnel met ernaast een ondergrondse parking voor vijfhonderd auto’s. Daardoor ontstaat ter hoogte van de Keyserlei een grote autovrije zone.

Daarna komen de Amerikalei en de Frankrijklei voor heraanleg in aanmerking. Om het openbaar vervoer vlotter te laten verlopen, verhuist de tramlijn verhuist naar het midden van de boulevards. Het aantal rijstroken voor het autoverkeer wordt teruggebracht van zes tot vier. In het midden komt een snelfietspad en aan de zijkanten worden twee fietspaden en twee voetpaden aangelegd.

De heraanleg van alleen al het zuidelijk deel van de leien kost circa 165 miljoen gulden.

Reageer op dit artikel