nieuws

Hengelo presenteert nieuw ‘hart van zuid’ aan Den Haag

bouwbreed

hengelo – Minister Pronk heeft in Hengelo het strategische herstructureringsplan voor Hengelo Zuid in ontvangst genomen. De gemeente zal tevens dit zogeheten position paper aan het ministerie van Binnenlandse Zaken aanbieden.

Hengelo vindt de vernieuwing van het zuiden van de stad zo’n grootschalig en belangrijk project, dat ze subsidie aanvraagt in het kader van het Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (VROM) en het Grote Steden Beleid (Binnenlandse Zaken).

Hengelo hoopt dat het stedelijke revitaliseringsproject ‘Hart van Zuid’ een aparte status krijgt, zoals de Kop van Zuid in Rotterdam.

Kop van Zuid

Trots wijst het college van B en W erop dat het plangebied twee keer zo groot is als de Kop van Zuid, namelijk 50 hectare in totaal. De resterende 150 hectare wordt onder de loep genomen, maar komt niet in aanmerking voor een directe aanpak. Het plangebied ligt tussen het station en het Twentekanaal en herbergt veel industrie, waaronder grote (voormalige) fabrieksgebouwen en -terreinen van onder meer Stork en Holec. Ook de probleemwijken Berflo-Es en tuindorp ’t Lansink maken deel uit van het gebied. Beide woonwijken tellen 24.000 inwoners.

In het Masterplan zullen werkgelegenheid en onderwijs een centrale plaats krijgen. Vrijkomende fabrieksgebouwen kunnen na renovatie worden gebruikt voor onder meer startende bedrijven. Vele productiehallen van Stork Machinefabrieken staan leeg. De vestiging van het toekomstige Regionaal Opleidingen Centrum is essentieel. In een gebouw van 75.000 vierkante meter krijgen 20.000 studenten onderdak.

Niet bekend

Fysieke staat

De fysieke staat van de oude gebouwen wordt nog onderzocht.

Nieuwe infrastructuur is bittere noodzaak in dit slecht toegankelijke gebied. Doortrekking en aansluiting van het buurtspoor op het nationale spoorwegennet en een nieuwe noord-zuid verbinding worden als mogelijkheden genoemd. Ook de centrale lightrailverbinding tussen Wierden en Gronau speelt een rol van betekenis.

Het project wordt getrokken door de gemeente, Stork, exploitatiemaatschappij EGMA en Van Wijnen Groep NV/Amstelland Vastgoed. Welke pps-constructie wordt gevolgd, is nog onduidelijk. De projectgroep streeft ernaar het Masterplan in januari 2000 klaar te hebben. De uitvoering vergt zeker tien jaar.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels