nieuws

Halen VCA-certificaat vergt tijd, maar loont absoluut de moeite

bouwbreed

rotterdam – Het beheerssysteem voor veiligheid en milieu, de Veiligheids Checklijst Aannemers (VCA), wordt door opdrachtgevers steeds meer geeist bij het uitvoeren van hun werken. Een goed veiligheidsbeheerssysteem is echter nooit een belemmering voor het verdienen van geld, alhoewel de weg naar zo’n systeem bezaaid is met valkuilen, zo klonk het op een praktijkseminar van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam.

De Veiligheids Checklist Aannemers is ontstaan in de petrochemische industrie. Slechts aannemers die bekend waren met bepaalde procedures bij specifieke fabrieken werd werk gegund op de raffinaderijen.

Uniform systeem

Om structuur te krijgen in de interne toetsingen van de verschillende petrochemische bedrijven is een uniform systeem opgezet. Dit is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig zorgsysteem voor veiligheid en milieu met aansluiting naar de moderne Arbo-wetgeving. Bedrijven die bij uitvoeren van werk een verhoogd risico lopen kunnen hun veiligheidsrisico met het systeem beheersen. Onder het woord ‘aannemers’ van de checklijst moet inmiddels ‘dienstverlener’ in de ruimste zin van het woord worden verstaan.

De redenen waarom bedrijven een eigen veiligheidsbeheerssysteem opzetten zijn divers. De belangrijkste is wel dat opdrachtgevers zoals de NS, Rijkwaterstaat provincies en gemeenten, in toenemende mate van hun ‘aannemers’ eisen dat ze een VCA certificaat hebben.

Twee soorten

Er zijn twee soorten VCA-certificaten. In grote lijnen is VCA* voor bedrijven met minder dan 35 medewerkers en bedrijven die niet als hoofdaannemer optreden. Een tweesterren certificaat VCA** is bedoeld voor hoofdaannemers en grotere bedrijven. Reden voor invoeren van een veiligheidssysteem is vaak ook de reductie van het aantal ongevallen en daarmee minder kosten voor het bedrijf.

Het gaat dan niet om het eindeloos rekenen aan statistieken maar om het verminderen van het aantal feitelijke ongelukken.

Dat lukt trouwens pas als de cultuur van het bedrijf zo is dat ook bijna-ongelukken worden gemeld. Incidenten worden binnen de groep gehouden. Je gaat je eigen fouten toch niet aan de grote klok hangen. Maar bijna-ongelukken blijken steevast voorboden te zijn voor echte ongelukken met persoonlijk letsel of erger.

De toehoorders kregen te horen hoe een aantal veel voorkomende valkuilen bij het invoeren van een VCA-systeem te vermijden zijn. Het hebben bijvoorbeeld van een kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO normen en een VCA-systeem is aan te bevelen.

ISO geeft doorgaans aan dat dingen gedaan moeten worden, VCA zegt hoe dat moet. Praktijkmensen vinden het onverstandig ze beide tegelijk in te willen voeren en te laten certificeren omdat dat het bedrijf echt op zijn kop zet.

Onverstandig

Versneld willen halen van een VCA-certificaat omdat een (mogelijke) opdrachtgever dat eist, deden aanwezige deskundigen af als ‘onverstandig’. Gerekend moet worden op een traject van ten minste zes maanden.

Duidelijk werd ook dat geregeld overleg met de werkvloer van groot belang is bij het handhaven van het gewenste veiligheidsdenken. De mensen die dit overleg leiden moeten echter in dit soort werk getrained zijn. In een slordig geleide instructiebijeenkomst raken de mensen niet doordrongen van het belang van veiligheid en de rol die zij daar zelf in hebben.

Reageer op dit artikel