nieuws

Gelderland krijgt asielzoekerscentra

bouwbreed Premium

arnhem – In Gelderland moeten de komende jaren vijftien tot twintig nieuwe asielzoekerscentra (AZC) worden ingericht.

In elk centrum kunnen 350 tot vierhonderd asielzoekers wonen. Gelderland moet volgens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) ongeveer aan 11.000 vluchtelingen onderdak bieden, ruim 7000 meer dan vorig jaar werd voorzien.

Gedeputeerde Staten van Gelderland willen de opvang makkelijker maken. Zij stellen zich voor dit te bereiken door soepel om te gaan met gemeentelijke woningbouwplannen.

GS opperen gereserveerde bouwgrond tijdelijk in te zetten voor de bouw van AZC’s. De provincie wil weigerachtige gemeentebesturen onder druk zetten, op voorwaarde dat de betrokken ministers de provincie steunen.

Gelderland moet vanwege de omvang van de provincie bijna 15 procent van het totaal aantal vluchtelingen in Nederland opvangen. Het COA schat dat in 1999 ruim 36.000 extra opvangplaatsen nodig zijn voor in totaal 85.000 asielzoekers.

Reageer op dit artikel