nieuws

Geld Friesland dorpsvernieuwing

bouwbreed Premium

leeuwarden – Gedeputeerde Staten van Friesland hebben in het kader van stads- en dorpsvernieuwing aan vijf projecten subsidie toegekend. Het gaat om een bedrag van ruim zeven ton.

Voor de bouw van zes woningen op de plaats van een garagebedrijf in Balk dat nog moet worden gesloopt, verstrekt de provincie de gemeente Gaasterland-Sloten 100.000 gulden. De gemeente Achtkarspelen krijgt 190.000 gulden voor de herinrichting van de Molenstraat in Kootstertille.

Reageer op dit artikel