nieuws

FutureHome zet in op industrialisering bouw

bouwbreed

schiedam – Dertig procent goedkoper en sneller bouwen met zestig procent minder gebreken na oplevering, is mogelijk door het bouwproces verder te industrialiseren en te automatiseren. De initiatiefnemers van het Europese project ‘FutureHome’ zijn daarvan overtuigd. Namens Nederland participeert de Schiedamse Slavenburggroep in het ambitieuze project.

FutureHome wil goede woningen bereikbaar maken voor grotere groepen Europeanen. Op de overspannen Nederlandse woningmarkt is dat wellicht niet een hot-issue; in Zuid-Europa wel degelijk. Daarom wordt het project Europa-breed aangepakt door vijftien partners uit zes verschillende landen. Behalve onderzoeksinstellingen en bouwbedrijven zijn ook industriele partners als British Steel erbij betrokken. In drie jaar tijd is vijf miljoen euro aan EU-subsidies te souperen om de doelstellingen te verwezenlijken.

Prefabricage

FutureHome zet in op vergaande automatisering en industrialisering van het bouwproces. De partijen streven ernaar het bouwproces te veranderen van het steen voor steen opbouwen op de bouwplaats, naar het assembleren van grotendeels geprefabriceerde elementen. Het is daarbij zaak een flexibele draagconstructie te ontwerpen, die voldoende ruimte laat voor variatie in woningtype en in de detaillering. British Steel heeft daarvoor een concept ontwikkeld dat wordt beproefd.

Simuleren

Het Schiedamse bouwbedrijf Slavenburg werkt binnen het programma nauw samen met de Engelse onderzoeksinstelling IT Construct. Dat ontwikkelde een computerprogramma waarmee in virtual reality het bouwproces stap voor stap kan worden nagebootst en gevolgd. Door de bouw vooraf te simuleren, kunnen mogelijke problemen al ruim voor de uitvoering worden onderkend.

In eerste instantie gaat Slavenburg een bedrijfshal met kantoorruimte in Amsterdam bouwen op de ouderwetse manier. Alle tekeningen, calculaties en planningen worden simultaan in Engeland in de software ingevoerd. Zo wordt het programma getoetst en aangepast aan de eisen van de bouwpraktijk.

Als die eerste proef succesvol blijkt, zal Slavenburg een project volledig met het programma uitvoeren en zijn de vruchten te plukken van de innovatieve aanpak. Slavenburg en de andere industriele partners moeten 50 procent van de projectkosten zelf opbrengen. De rest komt van de Europese Unie.

Reageer op dit artikel