nieuws

Flink minder woningen voor Vlaanderen

bouwbreed Premium

Brussel – Vlaanderen stevent af op een ernstig tekort aan bouwgronden en bijgevolg aan woningen. De prijzen zullen de komende jaren de hoogte in schieten.

Oorzaak is het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) dat niet alleen bepaalt dat er jaarlijks in Vlaanderen minder huizen mogen worden gebouwd, maar dat ook nog eens voorschrijft dat de perceeloppervlakte voor woningen in stedelijk gebied hoogstens 4 are mag bedragen en 5 are in een landelijk of zogeheten buitengebied. Nu bedraagt de gemiddelde perceeloppervlakte nog 10 are.

Volgens het RSV mogen in het Nederlandstalige deel van Belgie de komende vijftien jaar 400.000 nieuwe woningen worden gebouwd: 26.666 per jaar. Dit betekent een vermindering met 5000 tot 6000 woningen per jaar. Dat is niet alleen onvoldoende om te kunnen voldoen aan de vraag maar ook om het oudere huizenbestand te vervangen.

Verontrust

De sterk stijgende prijzen voor bouwgrond zullen waarschijnlijk heel gauw een kettingreactie veroorzaken op de markt van reeds bestaande woningen, waarvan de prijzen ook stijgen.

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), de Vlaamse afdeling van de nationale aannemersorganisatie NCB, is zeer verontrust over de ontwikkelingen. In de aanloop naar de strenge regels van het nieuwe structuurplan zijn de prijzen voor bouwgrond in Vlaanderen in de periode 1990-1995 met 44 procent gestegen. De toename bedraagt veel meer dan die van de inflatie en van de bouwkosten samen. De grondeigenaars hebben het RSV zien aankomen en duidelijk een voorschot genomen op de schaarsteperiode: al vanaf 1990 hebben zij de prijzen opgedreven.

Budget

Het aandeel van de bouwgrondprijs in het totale woningbudget in Vlaanderen bedraagt gemiddeld al tussen de 25 en 28 procent. In 1990 was dat nog 17,5 procent.

Verwacht wordt dat volgend jaar al van een verdubbeling sprake is. De hoge grondprijzen zullen zeer waarschijnlijk ook tot gevolg hebben dat de vraag naar steeds kleinere bouwpercelen toeneemt. De Vlaamse aannemersbond verwacht ook dat kleinere eengezinswoningen worden gebouwd, omdat de meeste eigenaren ook een tuintje willen, hoe klein dat ook is. De bouw van kleinere woningen zal ook aanleiding geven tot een daling van de werkgelegenheid in de bouw, zo vrezen de aannemers.

Reageer op dit artikel