nieuws

Europa op weg naar volwassenheid

bouwbreed

Edith Cresson, Europees Commissaris voor wetenschap en jeugdzaken, is een tevreden vrouw. Ze mag dan een paar foutjes hebben gemaakt, maar ze heeft goed werk geleverd in het algemeen belang van Europa. Dat klopt, maar wel op een andere wijze dan zij zelf denkt. Haar foutjes hebben ervoor gezorgd dat de Europese Unie een stap voorwaarts heeft gezet richting democratie.

Het zal je maar gebeuren. Huur je een belangwekkend wetenschapper in, je vriend en tandarts Berthelot, voor een aids-onderzoek, dan word je beschuldigd van vriendjespolitiek. De verontwaardiging van Edith Cresson was groot in januari.

Met moeite wist Commissie-voorzitter Jacques Santer te voorkomen dat een motie van wantrouwen het einde van de Europese Commissie zou betekenen. Het bleek uitstel van executie.

Een commissie van wijzen onder leiding van de oud-voorzitter van de Europese Rekenkamer Andre Middelhoek, velde een vernietigend oordeel. In de eerste plaats voor mevrouw Cresson die inderdaad ‘favoritisme’ bedreven heeft. En in de tweede plaats voor de Commissie als geheel die de ambtenaren niet in de hand zou hebben.

Op zich is het een goede zaak dat eindelijk eens een Commissie opstapt. Het betekent dat de volwassenheid van de Europese instituties naakt. En dat is van belang voor het democratisch gehalte van de Unie, waar al jaren vraagtekens bij worden gezet. Zo strijdt het Europees Parlement sinds lang voor meer controlerende bevoegdheden. Het budgetrecht, de mogelijkheid om de begroting al dan niet goed te keuren, is ongeveer het enige waarmee het zijn tanden kan laten zien.

Zegeningen

Europa blijkt ook bij de burgers nauwelijks te leven. In Nederland ging bij de laatste Europese verkiezingen 35,6 procent van de keizers naar de stembus.

Blijkbaar slaagt Europa er niet in om de burgers duidelijk te maken welke ‘zegeningen’ er allemaal uit het Brusselse komen. Een belangrijk deel van de nationale wet- en regelgeving komt daar vandaan.

Voor de bouw bijvoorbeeld is het Europese aanbestedingsbeleid van belang. Op dat punt wordt nog steeds gesproken over enkele aanpassingen, omdat ook Verkeers-commissaris Neil Kinnock door heeft dat publiek-private samenwerking gefrustreerd kan worden door de starre Brusselse regels. Kinnock heeft dat praktisch aan den lijve ondervonden bij de ontwikkeling van de Trans-Europese Netwerken. Ook zo’n onderwerp dat nog maar mondjesmaat van de grond komt.

Dat die onderwerpen nu op een laag pitje staan, is dan ook de enige reden om te treuren over het vertrek van de Commissie.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels