nieuws

‘Enneus Heerma sociaal bewogen’

bouwbreed Premium

den haag – “Enneus Heerma was een goede bestuurder die duidelijk richting heeft gegeven aan de sociaal democratie. Zijn dood betekent een groot verlies voor de christen-democratie.” Dat verklaart de Groningse commissaris van de koningin Alders in een reactie op het overlijden van de voormalige CDA-leider.

Heerma overleed maandag op 54-jarige leeftijd aan kanker. Alders en Heerma leidden in het kabinet Lubbers III het departement voor VROM, Heerma als staatssecretaris, Alders (PvdA) als minister. Alders noemt Heerma ‘absoluut sociaal bewogen’. “Hij redeneerde voortdurend vanuit de mensen die bescherming behoefden. Daarnaast was hij een goede bestuurder, die duidelijk richting heeft gegeven aan de christen-democratie.”

Betrokken

Het voormalige Amsterdamse gemeenteraadslid V. Bruins Slot die van 1978 tot 1994 voor het CDA in de raad zat, prees Heerma gis-teren in een reactie op diens overlijden vanwege zijn betrokkenheid bij de bouw van de Amsterdamse Stopera. Het bouwproject riep veel verzet op vanuit de bevolking maar volgens Bruins Slot slaagde Heerma erin dit bestuurlijk ingewikkelde vraagstuk in goede banen te lijden.

Heerma maakte carriere als staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu in het tweede en derde kabinet Lubbers. Daarna werd hij leider van het CDA. In deze functie kreeg hij zware kritiek te verduren omdat hij de kunst van het oppositievoeren niet verstond. ‘Lafbekken’ noemde hij de fractiegenoten die, in alle gevallen anoniem, in kranten en tijdschriften zijn werkwijze en presentatie openlijk van kritische kanttekeningen voorzagen.

Respect

De interne machtsstrijd, waarmee het CDA weer eens niet de schoonheidsprijs verdiende, kostte de politiek moegestreden Heerma in maart 1997 de kop. Hij maakte plaats maken voor De Hoop Scheffer. “De partij en de fractie zijn Enneus Heerma enorm veel dank verschuldigd voor al het werk dat hij heeft gedaan. In zijn laatste functie als fractievoorzitter heeft hij het CDA in enorm moeilijke tijden moeten leiden. Daarvoor verdient hij groot respect en onze inzet om op de door hem gelegde fundamenten voort te bouwen”, klinkt het nu uit de mond van De Hoop Scheffer.

Heerma werd na zijn vertrek uit Den Haag benoemd tot voorzitter van het Instituut voor Publiek en Politiek, het Waarborgfonds Eigen Woningen, de Branche Organisatie Arbodiensten. Ook moest hij een instituut voor asbestslachtoffers vormgeven. Het burgemeesterschap van Hilversum lag op hem te wachten, toen de fatale ziekte zich plotseling openbaarde.

Directeur Van Harten van Aedes, de vereniging van corporaties, prijst Heerma als een kundig bestuurder. “Hij bracht een kentering in de volkshuisvesting teweeg doordat hij de nota Volkshuisvesting jaren negentig heeft bedacht en tevens heeft uitgevoerd. Daarvoor alle lof”.

Reageer op dit artikel