nieuws

Eindelijk regels tegen Veteranenziekte

bouwbreed

den haag – De bouw kan eindelijk rekenen op wet- en regelgeving van overheidswege voor warmwatervoorzieningen en airconditioners. De veteranenziekte heeft het ministerie van Volksgezondheid wakker geschud. Voor zover bekend zijn negen personen die vorige maand de West-Friese Flora in Bovenkarspel bezochten overleden. Zoals menig ander bedrijf voert de Keukenhof naar aanleiding van de uitgebroken veteranenziekte een extra controle uit op haar gehele waterhuishouding. Installaties worden doorgespoeld en watermonsters afgenomen.

De woordvoerder van minister Borst: “Wetgeving kan in een jaar rond zijn. Maar eerst moeten we nauwgezet inventariseren wat nuttig is en noodzakelijk.”

Daar weet de installatiebranche wel raad mee: vernevelingsapparatuur is uit den boze; gas- en zonneboilers vormen een bron van gevaar en er moet opnieuw worden gekeken naar grote circulatiesystemen, zoals die worden gebruikt in hotels en zorginstellingen.

Want waar de epidemie waarschijnlijk is veroorzaakt door een watervernevelaar, eisen circulatiesystemen elk jaar twintig slachtoffers.

“Circulatiesystemen kennen dode hoeken”, licht woordvoerder Buiter van keuringsinstantie Gastec toe. “Bijvoorbeeld een badkamer aan het einde van de gang die nauwelijks wordt gebruikt. Het water staat stil in de leidingen, wordt niet warm en evenmin koud, en wanneer je de kraan opendraait, heb je de poppen aan het dansen.”

De legionellabacterie die de ziekte veroorzaakt, gedijt het best in stilstaand water van twintig tot zestig graden Celcius. Zonne- en gasboilers in woningen kennen deze temperaturen ook. Ondanks de snellere doorstroming baren deze apparaten Buiter grote zorg. “Eigenlijk moet je zeggen zestig graden en daarmee basta. En dan moet je ook apparatuur leveren die niet lager kan.”

Legionellaknop

De installateur stelt de gasboiler af op zestig graden en zonneboilers zijn voorzien van naverwarming. Alleen kan de bewoner zijn boiler zelf lager zetten en moet hij zijn naverwarmingssysteem onderhouden. “In dit land worden dus apparaten verkocht met een legionellaknop erop”, aldus Buiter.

Daarbij komt nog dat de temperatuurinstelling niet betrouwbaar is. “Het hangt er maar vanaf waar in de boiler de thermometer zit.”

Op airconditioners wordt al helemaal niet gelet. “Het Gaskeur is weliswaar vrijwillig, maar de meeste mensen houden zich eraan”, zegt woordvoerder Aarts van onderzoeksinstelling Isso voor installaties.

“Voor airconditioners bestaat helemaal niets. En naarmate de energieprestatienorm aanscherpt, wordt vernevelingsapparatuur aantrekkelijker.”

Vernevelingsapparatuur is namelijk een stuk energiezuiniger dan een airconditioner op stoom. Tot nu toe werd in verband met de veiligheid vrijwel altijd stoom gebruikt, maar nu neemt het aandeel vernevelingsapparatuur volgens Aarts toe. “De rode draad is dat steeds meer op besparing wordt gelet en steeds minder op veiligheid.”

Nederlands drinkwater wordt met geavanceerde technieken van de bacterie gezuiverd. “Het meeste water wordt bacterievrij opgeleverd”, zegt een woordvoerder van de vereniging voor waterleidingbedrijven Vewin. Toch glipt soms een enkeling de waterleiding in.

Reageer op dit artikel