nieuws

Eedloos ten onder!

bouwbreed

Politici geholpen door een leger van ambtenaren hebben (nog steeds) het plan de marktwerking in ons landje te stimuleren; er moet immers meer concurrentie komen. In de virtuele wereld van de Haagse politiek en ambtenarij regeren vele wetjes en regeltjes in plaats van de ontnuchterende werkelijkheid. De makelaarseed moet dus verdwijnen, want daarmee zijn (ver) kopers van huizen en bedrijfspanden gediend, denken zij.

Uiteraard zal ik de eerste zijn die vindt dat het zeer belangrijk is dat makelaars, bemiddelaars en adviseurs van onroerend na het behalen van hun diploma en beediging via verplichte bijscholing hun theoretische kennis op een hoog peil moeten houden. Dit geldt tevens voor hun onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en kennis van lokale of regionale omstandigheden.

Zoals bij andere beroepen, bijvoorbeeld politieagenten, artsen, advocaten, notarissen, douaniers, volgt na gebleken geschiktheid en antecedentenonderzoek een aanstelling via de beediging. Makelaars behalen hun makelaarsdiploma, leggen bij de plaatselijke commissie van de Kamer van Koophandel een vaktest af en komen dan in aanmerking voor de beediging als makelaar OG.

Ook ministers, Tweede en Eerste Kamerleden, Staten- en gemeenteraadsleden worden beedigd, niet na een proeve van geschiktheid voor het ambt, maar louter om het feit dat zij verkiesbaar op een verkiezingslijst stonden.

Het publiek en het bedrijfsleven zijn volledig gewend aan beedigde makelaars en taxateurs OG, of in assurantien en hypotheken, maar ook voor taxaties van kunst, antiek. Het feit dat een functionaris beedigd is geeft hen (enig) houvast; iemands antecedenten zijn nagegaan en zijn/haar vakkennis is getoetst. Waarom een instituut dat redelijk voldoet afschaffen? Omdat het is afgesproken bij wet? Omdat er toevallig een motie met die strekking is aangenomen, toen een of twee Kamerleden niet wisten waarover ze stemden? Is er een alternatief voorhanden om het publiek eenvoudig en tijdig te informeren met wie zij OG-zaken kunnen doen? Neen, volgens mij is bij het afschaffen van de eed voor makelaars OG slechts sprake van blinde drammerigheid, omdat enkele rotte appels de gehele (makelaars OG-) mand dreigen aan te steken.

Als men de eed van makelaars OG wil afschaffen, kunnen we net zo goed alle beedigingen afschaffen, het grote onnut van alle beedigingen (of het afleggen van de belofte) zou immers dan onomstotelijk vaststaan. Dus weg ermee, maar dan op alle terreinen.

Bij twijfel zal ik inhalen noch oversteken. De discussie over de eed start met het vertrouwen van publiek en bedrijfsleven dat iemands etiket of aureool z’n grond vindt in daadwerkelijk aanwezige kennis, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. Laten de beroepsverenigingen dit eens aantonen, neem iemands lidmaatschap of beediging maar af in het geval hij/zij niet deugt, er een rommeltje van maakt en niet meer beschikt over relevante vakkennis. Deze houding hoeft niet exclusief te zijn voor makelaars OG, zij is van toepassing op alle beroepen van minister, Kamerlid, ambtenaar tot notaris en arts.

De klant heeft recht op duidelijkheid en zekerheid. Alle mensen hebben zekerheden nodig, de eed is een eeuwenoud instrument dat eenvoudig zekerheid kan bieden. De (waardevolle) eed is overtuigender dan een certificaat van een of andere bond van…..Huisvrouwen, Simplisten, Virtuelen, ISO-isten of Eedlozen.

Hans Broeren, makelaar en taxateur OG Amsterdam

Reageer op dit artikel