nieuws

DSM heeft ondergronds transportsysteem in studie

bouwbreed Premium

geleen – Voor het beperken van het vervoer van DSM-producten over de weg zijn honderden miljoenen guldens nodig. DSM studeert op nieuwe mogelijkheden. Trein en schip zijn daarbij even belangrijk zijn als vrachtwagens.

De aanvoer van 5,5 miljoen ton kraakgrondstoffen per jaar verloopt probleemloos. Tachtig procent komt binnen door pijpleidingen. De afvoer van de producten vergt jaarlijks rond 500.000 vrachtwagenritten.

Om het wegvervoer met 100.000 ritten terug te dringen, is de aanleg van een ondergronds logistiek systeem in studie genomen. Volgens DSM betreft het een nieuwe ontwikkeling, die nog nergens in Nederland is toegepast. De goederen worden volautomatisch vervoerd door ondergrondse buizen, naar de overslaghaven en de railterminal in Born. Dit vervoer moet uitgroeien tot een transportsysteem waar ook andere bedrijven gebruik van kunnen maken.

Omdat het ontwikkelen van ondergrondse logistiek geen kernactiviteit is van DSM, verwacht het bedrijf dat de overheid investeert in de studie, de ontwikkelingen en de uitvoering. Hiertoe behoort het aanleggen van een proeftraject van een kilometer lengte op het bedrijfsterrein in Geleen.

Pessimistisch

Over de financiele bijdrage van de overheid is DSM pessimistisch. “Als nadrukkelijke eis stelt de overheid dat zo’n systeem toegankelijk is voor alle bedrijven. Maar omdat het hier om een eerste proefproject gaat, zal DSM in eerste instantie de enige gebruiker zijn”, meent DSM.

Als de proef doorgaat en slaagt, is de volgende stap het aanleggen van het logistiek systeem naar Born. Een forse stap in de goede richting voor het railtransport, maar voor vervoer per schip nog niet. Voor de coasters die zowel op binnenvaarwegen als langs de kust kunnen varen, is het Julianakanaal te ondiep.

In principe zou DSM nog meer per trein willen vervoeren. Knelpunten zijn dat de meeste Nederlandse elektrische locomotieven niet in Duitsland en Belgie kunnen rijden, omdat daar een andere bovenleiding wordt gebruikt.

Reageer op dit artikel