nieuws

Doesburg op weg naar stad met een eigentijds gezicht

bouwbreed

doesburg – Een amfitheater met uitzicht op de IJssel. Zo moet de nieuwe kade van Doesburg, in de bocht van de rivier, er gaan uitzien. Daarnaast komt tussen kade en stad een woonwijkje dat het centrum en het gebied langs het water met elkaar verbindt. De kosten van het geheel, een slordige vijfenveertig miljoen gulden, komen voor rekening van het Waterschap Rijn en IJssel, de provincie Gelderland en de gemeente Doesburg.

Het ‘kadeplan’ hangt nauw samen met de dijkversterking die door het Waterschap Rijn en IJssel wordt uitgevoerd. “We willen niet alleen een veilige waterkering, maar ook een dijk die past in een aantrekkelijke omgeving. Veiligheid en kwaliteit, daar gaat het om”, zegt J. Lourens, directeur Zuid van het Waterschap Rijn en IJssel. Het waterschap trok Teun Koolhaas van Okra landschapsarchitecten uit Utrecht aan om het ontwerp van de kade te maken.

Dit deel van het plan moet nog dit jaar gestalte krijgen. De provincie Gelderland heeft woensdag besloten aan het project achttien miljoen gulden subsidie te geven.

Op de huidige kade zijn bedrijven gevestigd. Met de ondernemers wordt onderhandeld over verplaatsing. Nadat de bedrijven elders onderdak hebben gevonden, worden er woningen gebouwd.

Aan de IJsselkant verrijzen appartementen die vooral voor ouderen aantrekkelijk zijn en daarachter komen ‘kadewoningen’ en ‘stadswoningen’. Het gaat om 148 huizen met uitzicht op het water en 202 kade- en stadswoningen. Het voormalige pakhuis ‘De Hoop’ wordt verbouwd voor horeca. Er zijn plannen om naast De Hoop een hotel te bouwen. Dit deel van het plan is van de hand van de Italiaanse architect Adolfo Natalini.

Geschiedenis

Doesburg werd gesticht in de Romeinse tijd en groeide in de middeleeuwen uit tot Hanzestad, een belangrijk centrum voor de handel met Duitsland en Noord-Europa. In het verleden waren de stad en het water dan ook nauw met elkaar verbonden.

Toen de Hanzevaart ophield verloor de kade zijn functie. Vanaf ongeveer 1900 werden hier allerlei industrieen gevestigd. Zo ontstond een bedrijventerrein dat Doesburg scheidde van de IJssel. Terwijl het aangezicht van Kampen, Deventer en Zutphen – eveneens Hanzesteden – ongeschonden bleef, ging het smoel van Doesburg verloren.

Deze situatie wordt drastisch gewijzigd, aldus Lourens. “De relatie tussen de stad en de rivier wordt hersteld. Als je in de stad bent moet je de nabijheid van de rivier kunnen voelen en op sommige plekken kan je de IJssel ook zien. En omgekeerd idem: vanaf de kade heb je uitzicht op de stad.”

De kade moet passen bij het aangezicht van de stad, zonder dat er een imitatie middeleeuwse kade zal verrijzen.

Flaneergebied

“Er komt een hoge en een lage kade. De hoge kade wordt een flaneergebied en aan het lage gedeelte kunnen schepen aanmeren.” De kademuur tussen het hoge en het lage gedeelte wordt gemaakt van beton dat is bekleed met natuursteen.

Stokpaardje van het project wordt het ‘amfitheater’. “Het is een ‘zittrap’ waar mensen van het uitzicht over de rivier kunnen genieten. En natuurlijk kunnen er ook schepen afmeren.”

De kade van Doesburg krijgt het aanzien van een amfitheater.

Reageer op dit artikel