nieuws

Corporatie Scheemda ligt politiek zwaar onder vuur

bouwbreed Premium

scheemda – Vrijwel alle politieke partijen in de gemeente Scheemda zijn ontevreden over de gang van zaken bij de Stichting Gemeenschappelijk Beheer en Administratie (SGBA).

De woningstichting zou slecht en onfatsoenlijk met haar huurders in met name de deelgemeente Oostwold omgaan. Hoewel SGBA-directeur Hilbrand Nieboer deze week in de commissievergadering van Scheemda een poging deed de onrust weg te nemen, lijkt dat nog lang niet gelukt.

Woningcorporatie SGBA is in de gemeente Scheemda van oudsher actief in deelgemeenten als Midwolda, Nieuwolda en Oostwold. Voor die dorpskernen bestaan uitgebreide herstructureringsplannen, waaronder sloop en verkoop van nogal wat huurwoningen. De betrokken bewoners zijn echter in een veel te laat stadium met een standaard-briefje op de hoogte gebracht, hetgeen tot onnodige onrust heeft geleid.

Tijdens de meest recente raadsvergadering in Scheemda zegde verantwoordelijk wethouder Herman Endeman toe dat voor elk gesloopt pand in de gemeente Scheemda weer nieuwbouw in de plaats mag komen. Ook hij werd, naar eigen zeggen, vrij plotseling via regionale dagbladen geconfronteerd met de handelwijze van SGBA en onvrede onder de bewoners.

Reageer op dit artikel