nieuws

Consulentschap duurzaam bouwen in Utrecht

bouwbreed

utrecht – Gemeenten in de provincie Utrecht zijn in het algemeen geinteresseerd in duurzaam bouwen. Maar de kennis over het onderwerp is beperkt. Vooral kleinere gemeenten hebben behoefte aan concrete en praktische informatie over duurzaam bouwen.

Dat blijkt uit een inventarisatie die het bureau BouwWijzer uit Zaandam heeft uitgevoerd onder Utrechtse gemeenten. Het bureau fungeert in opdracht van de provincie als ‘consulent duurzaam bouwen’.

Het consulentschap is een activiteit die voortvloeit uit het Provinciaal Milieubeleidsplan, waarin Utrecht zich uitspreekt voor het stimuleren van duurzaam bouwen.

Twijfel

Van de zesendertig gemeenten in Utrecht hebben er tweeentwintig aangegeven geinteresseerd te zijn in ondersteuning door BouwWijzer bij het ontwikkelen van een beleid voor duurzaam bouwen. Vier gemeenten twijfelen nog.

“De belangstelling overtreft onze verwachtingen”, zegt adviseur Jan-Cas Smit. “Duurzaam bouwen is een onderwerp dat kennelijk erg leeft in Utrecht.”

Dat mag zo zijn, over het begrip duurzaam bouwen bestaat weinig eenduidigheid, zegt directeur Cora Gijswijt van BouwWijzer. “Vooral bij gemeenten leeft sterk de vraag: waar hebben we het eigenlijk over? Als consulent willen wij in eerste instantie antwoord geven op die vraag.

Vervolgens begeleiden we desgewenst een aantal gemeenten bij het formuleren en implementeren van een beleid voor duurzaam bouwen.”

Zelfstandig

BouwWijzer, in 1994 opgericht als projectorganisatie van de overheid, is sinds twee jaar een zelfstandig commercieel adviesbureau, gespecialiseerd in duurzaam bouwen.

Duurzaamheid heeft in de ogen van directeur Gijswijt op veel meer betrekking dan alleen zuinig omgaan met energie en het gebruik van milieuvriendelijke materialen.

“Het gaat verder dan die EPC-normering uit het Bouwbesluit. Duurzaam bouwen heeft ook te maken met sociale veiligheid, met infrastructuur, met leefbaarheid. En het betreft niet alleen nieuwbouw, maar juist ook bestaande bouw. Veel gemeenten zijn bezig met de herstructurering van oude wijken. Aandacht voor duurzaamheid vergroot de betrokkenheid van bewoners bij hun wijk. En dat komt de leefbaarheid weer ten goede”, zegt ze.

Ook bij de (her)inrichting van industrie- en bedrijventerreinen speelt duurzaamheid een steeds belangrijker rol.

De grotere steden in de provincie, zoals Utrecht en Amersfoort, zijn al langere tijd actief met duurzaam bouwen. Zo wordt bij het ontwerp van de Utrechtse Vinex-locatie Leidsche Rijn ruim aandacht besteed aan duurzaamheid en milieu. Ook in de Amersfoortse nieuwbouwwijken Kattenbroek en Nieuwland staat de duurzaamheid van omgeving en woningen centraal.

Schijnwerpers

In kleinere gemeenten staat duurzaamheid in het algemeen minder in de schijnwerpers. Begrijpelijk, vindt Gijswijt. “Duurzaam bouwen is een complex onderwerp, omdat het met zoveel aspecten te maken heeft. Gemeenten schrikken daar vaak voor terug. Ze hebben geen idee waar ze moeten beginnen. Aan de andere kant: vaak beschikken ook kleinere gemeenten al over kennis op dit gebied, alleen beseffen ze het niet altijd. De kennis is verspreid over de verschillende onderdelen van de gemeentelijke organisatie en daardoor onvoldoende toegankelijk.” Grote gemeenten hebben vooral behoefte aan ondersteuning bij het implementeren van duurzaam bouwen in de eigen gemeentelijke organisatie, hebben Gijswijt en Smit ervaren.

Voorbeeldrol

“Deze gemeenten willen een voorbeeldrol vervullen voor hun burgers. Het op een lijn krijgen van de verschillende afdelingen en hun verantwoordelijken is echter een probleem. Om draagvlak te krijgen in de organisatie is goede communicatie nodig. Daarbij kunnen wij ondersteuning verlenen.”

Kleinere gemeenten hebben behoefte aan concrete informatie. Wat is er mogelijk? Hoe pak ik het aan? Wat kom ik in de praktijk tegen? En, erg belangrijk: hoe krijg ik een projectontwikkelaar zo ver dat hij duurzaam gaat bouwen?

Gijswijt: “Het probleem met duurzaam bouwen is dat een gemeente het niet kan afdwingen. Er staat geen sanctie op. Dus moet de gemeente andere partijen overtuigen van het nut. En dat kan alleen als die gemeente zelf voldoende kennis in huis heeft. Daarnaast is kennis nodig om burgers te informeren. Want ook inwoners van een gemeente moeten betrokken worden bij duurzaam bouwen.”

Het instellen van een telefonisch informatiepunt is een van de voorstellen die BouwWijzer aan het provinciebestuur zal doen om het duurzaam bouwen in Utrecht te bevorderen.

“Maar dat is niet genoeg”, zo reageert Gijswijt. “Je moet duurzaam bouwen zichtbaar en vooral voelbaar maken. Pas als het echt gaat leven in een gemeente kan een gericht beleid van de grond komen. In dat kader hebben wij onlangs een workshop duurzaam bouwen georganiseerd voor een raadscommissie.”

Communicatie

BouwWijzer gaat zelf geen projecten opzetten, maar verleent alleen ondersteuning. Daarbij gaat het vooral om het bevorderen van de (interne) communicatie en het verbeteren van de organisatie rond duurzaam bouwen.

Projecten waarbij de inbreng van BouwWijzer gewenst is, zijn bijvoorbeeld de duurzame herinrichting van het centrum van Breukelen en de ontwikkeling van het duurzame industrieterrein Het Klooster in Nieuwegein.

Niet bekend

“Tijdsdruk is niet erg. Over duurzaam bouwen moet je niet te lang praten, is onze ervaring. Je moet het op een gegeven moment gewoon doen”, is de overtuiging van Gijswijt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels