nieuws

Burchtdorpjes inspiratiebron voor herinrichting kazernes

bouwbreed

arnhem – De afschaffing van de dienstplicht en de bezuinigingen van Defensie laten hun sporen na in de Nederlandse kazerneplaatsen. Zo ook in Arnhem. Daar worden nu vrijwel tegelijkertijd de Menno van Coehoornkazerne en het militair hospitaal heringericht tot woonwijkjes. Dit levert 130 nieuwe woningen op midden in een reeds bestaande woonwijk.

Alle gebouwen van de Menno van Coehoornkazerne gaan tegen de vlakte. De rechttoe-rechtaan kolossen maken plaats voor compacte bouwblokken met eigen binnenpleintjes.

“De architect heeft zijn inspiratie gehaald uit de Zuid-Franse bastides – middeleeuwse burchtdorpjes”, legt L. Kuppens, directeur van projectontwikkelaar Tweepool, uit.

Het geaccidenteerde terrein leent zich er goed voor. Er zit twaalf meter verloop in. De bebouwing wordt aangepast aan de omgeving.

Toegevoegd

De kazerne ligt aan de rand van arbeiderswijk Klarendal met zijn typische jaren twintig volkshuisvestingarchitectuur. Het hek om de kazerne wordt weggehaald. Kuppens: “Daarmee wordt het kazerneterrein toegevoegd aan de woonwijk.”

Op 1,6 hectare grond komen 64 koopwoningen, gebouwd door de ontwikkelingscombinatie Menno van Coehoornkazerne in samenwerking met Veluwezoom en NBM Amstelland. Het project kost zeventien miljoen gulden.

Aan de overkant van de weg ligt het honderd jaar oude militair hospitaal. Het hoofdgebouw, het wachtershuisje en een huis aan de straat worden gespaard en herbestemd voor bewoning. Ook het monumentale hek om het terrein blijft behouden. In het hoofdgebouw komen acht duurdere huurappartementen. Elders op het terrein verrijst een woontorentje met elf goedkope huurwoningen.

Apenstaart

Verder bouwt de projectontwikkelaar er 48 nieuwbouwwoningen voor de verkoop, in de vorm van een ‘apenstaart’, aldus K. Kleindorst. Hij is hoofd projectontwikkeling van woningstichting Archipel, de ontwikkelaar van terrein van het militair hospitaal. Ook hier wordt aansluiting gezocht bij de bestaande bebouwing in de omgeving.

Het terrein van het militair hospitaal telt ongeveer anderhalf hectare. Voor de herinrichting is ruim zestien miljoen gulden uitgetrokken. Kuiper bouwbedrijf is de verkopende aannemer.

De woningbouw op beide terreinen moet na de zomervakantie beginnen.

Reageer op dit artikel