nieuws

Brabant teleurgesteld over Trajectnota MER Zandmaas

bouwbreed

den bosch – Teleurstelling en bezorgdheid overheersen in de reactie van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de Trajectnota/MER Zandmaas/Maasroute.

Teleurstelling over het geringe perspectief voor natuurontwikkeling in Noord-Brabant. Bezorgdheid over wat met verontreinigde specie gaat gebeuren.

Verder vindt GS het opvallend dat in de analyse slechts aandacht wordt besteed aan het goederenvervoer van en naar Limburg. Het belang van de overslagcentrales in Oss en ‘s-Hertogenbosch pleit ervoor, vindt het provinciebestuur, de Maasroute op te waarderen tot een Vb-vaarweg.

Noord-Brabant komt er in de ogen van GS maar bekaaid af. “Tachtig tot negentig procent van de natuurontwikkeling vindt plaats in het Limburgse deel”, constateren de Brabantse bestuurders. Zij vinden het “onbegrijpelijk dat de projecten St. Agatha, Macharense waard, Ossekamp en Hemelrijkse waard geen deel uitmaken van de plannen.

Aankoop en inrichting van honderd meter stroken langs een groot deel van de Maas tot natuurvriendelijke oevers is volgens GS niet realistisch, omdat onduidelijk is of deze oeverstroken wel onderdeel vormen van de begroting van de Maaswerken.

GS rekent op bijdragen aan de financiering uit de winning van oppervlaktedelfstoffen. De grootste hoeveelheid vermarktbare grond komt vrij bij de uitvoering van het zogenoemde Combinatie-Alternatief. Met de productie van twaalf miljoen ton beton- en metselzand zal de totale Limburgse taakstelling ruimschoots worden overschreden. GS is van mening dat met het Limburgse overschot nog een keer de tekorten in andere provincies kunnen worden gecompenseerd.

Achteraf hebben Gedeputeerde Staten bedenkingen tegen het gebruik van de Koornwaard als depot voor ernstig verontreinigde bagger- en weerdspecie. In 1995 stemde het provinciebestuur in met onderzoek naar de geschiktheid van deze plas voor dit doel. Nu voert GS aan dat deze bestemming op gespannen voet staat met de naburige ontwikkeling van de Bossche Vinex-locatie de Groote Wielen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels