nieuws

Bouw moet nu snel werk maken van veiligheid

bouwbreed Premium

den haag – Staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil werk maken van de veiligheid in de bouw. Door gedeeltelijk arbeidsongeschikten op te leiden tot arbo-adviseur en die toezicht te laten houden op de bouwplaats, zet hij weer een stap in de richting van betere arbeidsomstandigheden.

analyse

Maar uitvoering van het idee van de Bouw- en Houtbond FNV is nog geen garantie dat er ook daadwerkelijk minder doden zullen vallen. De werknemers in de bouw zullen zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen door zich aan de regels te houden en de bedrijven zullen er scherp op moeten toezien dat dit ook gebeurt.

Het is niet te hopen dat hiervoor draconische maatregelen nodig zijn, zoals deze week filosoferend voorgesteld door PvdA-Kamerlid Middel. Hij riep tijdens een algemeen overleg van de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat bouwvakkers die bij voorbeeld geen helm dragen, na een officiele waarschuwing zouden moeten worden ontslagen.

Het is eigenlijk te gek voor woorden dat werknemers en bedrijven zoveel risico’s nemen en dulden, ondanks de schokkende cijfers over dodelijke ongevallen. De bouw is al jarenlang de sector waar relatief de meeste mensen tijdens het werk verongelukken. Het afgelopen jaar vielen 27 doden. Dat was minder dan in de vijf jaren daarvoor. In 1997 kwamen nog 32 mensen om in de bouw. Politiek Den Haag is weliswaar verheugd, maar niemand durft nog van een nieuwe trend te spreken.

Er zou de bouwbedrijven veel aan gelegen moeten liggen, om van de daling van het aantal dodelijke ongevallen wel een trend te maken. Door streng toe te zien op naleving van de veiligheidsregels en een perfecte registratie van ongelukken en bijna-ongelukken, moet het mogelijk zijn de zaken beter onder controle te krijgen. Een vergaande zorgvuldigheid is daarbij onontbeerlijk. Werken in de bouw gaat nu eenmaal met meer risico’s gepaard dan werken op een kantoor.

Bouwstenen

Langzaam maar zeker dienen zich steeds meer bouwstenen aan om van het veiligheidsbeleid ook daadwerkelijk iets te maken. De afgelopen week heeft de Eerste Kamer de nieuwe Arbowet aanvaard. Daarin is de plicht opgenomen ongevallen te registreren. De wet treedt in november in werking.

Bovendien heeft staatssecretaris Hoogervorst, mede op aandringen van de Tweede Kamer, besloten de Arbeidsinspectie uit te breiden met twintig arbeidsplaatsen, zodat meer mogelijkheden ontstaan voor controle. Het is de bedoeling dat de Arbeidsinspectie met de Arbowet in de hand een lik-op-stuk-beleid gaat voeren. Dat wil zeggen dat werkgevers die de wet aan de laars lappen, onmiddellijk worden beboet.

Kader

Eigenlijk kan worden geconstateerd dat een belangrijk deel van het wettelijk kader er nu ligt en dat het aan de bedrijven en werknemers zelf is er ook iets van te maken. Daarom zou het verstandig zijn als de branche zichzelf in de besprekingen met staatssecretaris Hoogervorst over een arbo-convenant hoge eisen oplegt. Want zoals de bouw de wao-problematiek goed heeft aangepakt, moet zij nu ook het probleem van de arbeidsongevallen de baas kunnen.

Het idee van de arbo-adviseurs kan daarbij helpen. En het mooie is dat het mes daarbij snijdt aan twee kanten. Niet alleen is de veiligheid ermee gediend, er wordt ook nieuwe werkgelegenheid gecreeerd voor werknemers uit de bouw die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geraakt.

Niet voor niets gingen in de Tweede Kamer de afgelopen week al geluiden op ook in andere branches dergelijke arbo-adviseurs op te leiden. De bouw heeft de kans op dit gebied trendsetter worden.

Reageer op dit artikel