nieuws

Boskalis stoomt vol vertrouwen volgende eeuw in

bouwbreed

amsterdam – Koninklijke Boskalis Westminster is door de magische winstgrens gegaan van honderd miljoen gulden. Het bedrijf is, ondanks economische crisissen her en der op deze wereldbol, in 1998 zeer succesvol geweest op de wereldbaggermarkt. “We zijn er apetrots op”.

Rob van Gelder, voorzitter raad van bestuur Boskalis Westminster, is gepast trots op het feit dat hij nog voor het eind van de eeuw belasting in Nederland moet gaan betalen. “Een klein beetje maar”, verontschuldigde hij zich bij de toelichting op de jaarcijfers 1998. Sinds midden jaren tachtig betaalt het baggerconcern namelijk geen stuiver belasting als gevolg van forse compensabele verliezen. Het was een direct gevolg van dramatische verliezen op werken en matig management in die roerige jaren. Met steun van banken werd de onderneming voor de ‘poorten van een faillissementshel weggesleept’.

Kerngezond

Vandaag de dag staat er een kerngezonde onderneming die op wereldschaal zeer actief is en die ooit geprobeerd heeft Ballast Nedam te kopen. “We zijn in 1998 bovengemiddeld gegroeid als gevolg van de goede markten en weinig negatieve projecten. Onze hoppervloot – en daar horen onze twee jumbozuigers ook bij – had vorig jaar een bezetting van 38 weken. We zijn al zeer tevreden met dertig. We stomen met een stevige vaart de volgende eeuw in”, aldus een trotse Van Gelder.

Deel van het succes van Boskalis Westminster is een aantal stabiele thuismarkten. Nederland, goed voor 20 procent van de omzet, genereert een flinke bijdrage aan de winst. Van Gelder: “We zijn niet alleen actief op bagger-, onderhouds- en suppletie-werkzaamheden in Nederland. We krijgen ook steeds meer werk op vlak van de gww, zandwinning en milieuwerkzaamheden. Samen met andere thuismarkten vormt het een stabiele basis voor ons businessprofiel. De enige markt die moeilijk is, is Nigeria. Door de politieke onrust hebben we uit veiligheidsmaatregelen onze mensen teruggehaald. Het werk ligt stil.”

Baggermarkt

Zonder schroom kijkt het concern al naar de volgende eeuw. Van Gelder stelt dat de ‘fundamentals’ van de wereldbaggermarkt meer dan goed zijn. “Havens moeten dieper worden, de kustverdediging zal meer aandacht krijgen en oliemaatschappijen blijven toch investeren ondanks de lage olieprijs. Zij ontwikkelen goedkope wingebieden”, meent hij. “We hebben goed op deze ontwikkelingen ingespeeld door met nieuwe schepen te komen, die creeren weer nieuwe markten. Via overnames in onze traditionele baggermarkt en aansluitende werkvelden, zoals de natte infrastructuur, zullen we de komende jaren verder groeien. Voor het lopende boekjaar ga ik uit van een winststijging die ligt tussen de 7 en 12 procent.”

Jaarcijfers Koninklijke Boskalis Westminster 1998

1998 1997

Omzet opgeleverd werk- 1,724 miljard – 1,404 miljard Omzet Nederland – 312 miljoen – 302 miljoen Bedrijfsresultaat – 125,2 miljoen – 91,2 miljoen Winst – 103,8 miljoen – 82,2 miljoen Orderportefeuille – 1,729 miljard – 1,457 miljard

Koninklijke Boskalis Westminster door magische winstgrens van honderd miljoen gulden.

Boskalis krijgt steeds meer werk in gww-sector, zandwinning en milieu.

Reageer op dit artikel