nieuws

Bonden wachten niet lang met stakingsacties Werkgevers niet onder indruk van ultimatum

bouwbreed Premium

woerden – Als de werkgevers in de bouw volgende week vrijdag voor drie uur ’s middags nog altijd niet met de vakbonden serieus willen onderhandelen over een nieuwe cao dan ‘gaat de actietrein rijden’. Een week later zal die nieuwe cao er moeten zijn. Anders volgen er vanaf maandag 19 april stakingen.

Dat staat in een officieel ultimatum dat gisteren aan de werkgevers werd gesteld. Minder officieel, maar minstens zo waar, is de vorm waarin de acties zullen worden gegoten. “We zullen tegen zo weinig mogelijke kosten zo hard mogelijk slaan”, aldus voorzitter De Vries van de bouwbond FNV.

“We zullen ook geen enkel begrip meer opbrengen voor werk dat niet kan wachten: de beton wordt hard in de kubel”, zo vulde voorzitter Middendorp van Het Zwarte Corps gisteren aan. “De werkgevers willen flexibiliteit. Die kunnen ze krijgen. We zullen flexstakingen organiseren. Per regio bouwwerken plat voor een dag of alle bouwwerken van een werkgever plat. We zullen ze het niet vooraf laten weten”, aldus actieleider Schotanus.

Geen blokkades vooraf

De bouwbonden van FNV en CNV en de vakvereniging Het Zwarte Corps zijn ‘gepikeerd over de wijze waarop we door werkgevers zijn behandeld’.

Vanaf 22 december 1998 zijn hun voorstellen bij de werkgevers bekend, drie keer werd een afgesproken datum voor overleg afgezegd. Tenslotte kwam ‘geheel onverwacht’ op 16 februari een eindbod van werkgevers op tafel zonder dat er serieus op de voorstellen van de vakorganisaties was gereageerd.

Uiterlijk 12 april dienen de onderhandelingen te worden hervat, vinden de bonden. “Constructief en zonder blokkades vooraf”, aldus voorzitter Van der Meulen van de bouwbond CNV. Dus ook over de werknemers eisen: 3,5 procent loonsverhoging inclusief prijscompensatie en een eenmalige uitkering van duizend gulden, aanpassing van de vorstverletregeling, afspraken over verbetering van arbeidsomstandigheden en controle door arbo-adviseurs, een toelatingsregeling voor uitzendbureaus, wijziging van de opleidingsbonus voor leerling-werknemers, aanvullingen op uitkeringen, meer seniordagen en afspraken over werkgelegenheid.

Fors loonverschil

Van der Meulen ontkende dat het eindbod van werkgevers wat de loonsverhoging betreft de vakbondseisen benaderd. “Die bieden twee procent per 1 april plus prijscompensaties op 1 juli en 31 december.” Naar verwachting is dat samen 1,1 procent.

Van der Meulen: “Wij vragen 3,5 procent per 1 januari inclusief die twee prijscompensaties. Maar bovendien willen we een eenmalige uitkering van duizend gulden om mee te profiteren van de goede gang van zaken in de bedrijfstak. Dat vergt nog eens 1 a 1,5 procent”.

In de wandelgangen van het vorige week gehouden AVBB-congres vroegen werkgevers hem ze te waarschuwen ‘als het ernst zou worden’.

Naar de mening van de bonden heeft het AVBB zijn achterban tot nog toe niet goed geinformeerd. Daarom hebben ze dinsdag die taak maar overgenomen en werkgevers per brief op de hoogte gebracht van hun wensen en de stand van zaken.

De werkgevers in de bouw reageren nuchter op het ultimatum. “Het werkgeversbod voorziet in de grootste koopkrachtverbetering in 25 jaar, regelt de oudedagsvoorziening op een perfecte manier en is duidelijk over de toepassing van de vorstverletregeling”, zo laat onderhandelaar Van Hove weten.

Reageer op dit artikel