nieuws

Boilertemperatuur niet voor niets hoger dan 60û Celsius

bouwbreed Premium

den haag – De veteranenziekte draagt er onder andere toe bij dat boilers oordeelkundiger worden gebruikt. Als een bewoner de watertemperatuur van de boiler lager draait dan de ingestelde zestig graden Celsius, dan bespaart hij weliswaar energie, maar tegelijkertijd loopt hij gevaar doodziek te worden als gevolg van besmetting door de bacterie Legionella Pneumophila.

Als in de loop van volgende week de resultaten bekend worden van onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), kan duidelijkheid komen over de bron van de Legionella-besmetting op de Flora in Bovenkarspel, waar veel mensen werden besmet.

In het gebouw in Bovenkarspel waren ten tijde van de besmetting behalve de Flora ook een huishoudbeurs en een beurs voor land- en tuinbouwbenodigdheden gaande. Bezoekers kunnen op al deze manifestaties besmet zijn geraakt.

Het onderzoek van het RIVM is onder andere gericht op het nagaan van de gangen van bezoekers en standhouders bij genoemde evenementen. Bovendien onderzoekt het instituut alle gebruikte waterapparatuur, zowel de fonteinen op de Flora als onderdelen van de huishoudbeurs waar onder meer standhouders douchekoppen toonden.

De oorzaak voor de veteranenziekte vormt de bacterie Legionella Pneumophila. Besmetting treedt op bij inademen van fijne druppels water waar de bacterie inzit. Ze komt in de natuur algemeen voor en gedijt in bodem en water het best bij temperaturen tussen de 20 en 50 graden Celsius. In de natuur verspreidt ze zich via fijne waterdruppeltjes. De bacterie overleeft goed in water en komt dan ook voor in watertransportsystemen. Via het drinkwater uit de waterleidingen besmet de bacterie vooral mensen met een verminderde weerstand. Door verneveling raken ook gezonde mensen besmet. Deze vorm van besmetting heeft zich bij de Flora in Bovenkarspel voorgedaan.

Zuiver

Besmetting met Legionellabacterie via de watervoorzieningen in woningen is mogelijk maar komt weinig voor. Waterleidingbedrijven moeten bacteriologisch zuiver water aanleveren, maar het komt voor dat bacterien met het drinkwater mee het huis in komen. De temperatuur van het water is direct na de watermeter echter nog te gering voor vermenigvuldiging. Maar in huis bevinden zich voorzieningen waarin de bacterie goed kan leven om zich te verspreiden.

De Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (Vewin) stelt echter eisen aan airconditioners, douches en boilers, mede om ziekten door besmetting via het water te voorkomen.

Onwaarschijnlijk

Besmetting via airconditioningsysteem is onwaarschijnlijk. Daarin wordt water gebruikt om lucht te bevochtigen. Dat gebeurt echter met stoom en daarin overleeft de Legionella bacterie niet.

Er zijn ook airco-systemen die water vernevelen voor de koeling. De nevel verdampt en daarvoor is warmte nodig. De waterdamp slaat elders in het systeem weer neer in een opvangbak die regelmatig geleegd moet worden. Zonneboilers kunnen ook een besmettingshaard zijn. Ze verwarmen water tot zo’n 40 graden Celsius. Werkblad 44A van de Vewin schrijft voor dat het water bij het uitstroompunt een temperatuur van 60 graden Celsius moet hebben. Daarom zit er tussen de boiler en de kraan een naverwarming.

Dat systeem zorgt ervoor dat het water een temperatuur krijgt van minimaal 60 graden Celsius, dodelijk voor Legionella. De naverwarming komt ook van pas als de zon niet schijnt en toch warm water nodig is. Bij het tappunt is de temperatuur met koud water dan weer terug te regelen.

Water uit gas- of elektrische boilers kan wel besmet raken. Als een systeem door een installateur wordt opgeleverd voldoet het aan de eisen van werkblad 44A. De watertemperatuur is hoog genoeg ingesteld. Er wordt dus veilig opgeleverd en altijd een gebruikersinstructie meegeleverd.

Daarin staat dat de temperatuur niet lager ingesteld mag worden dan 60 graden Celsius. Het is dan aan de gebruiker zich daaraan te houden ook al denkt die dat het voor het energieverbruik beter zou zijn de temperatuur wat lager te zetten.

Een mogelijkheid dit te voorkomen zou nog duidelijker voorlichting voor de ‘ niet deskundige ‘ gebruiker kunnen zijn.

Regels

Alhoewel waterleidingbedrijven verplicht zijn goed water aan te leveren en verantwoordelijk zijn voor het traject tot en met de watermeter, zijn ze niet verantwoordelijk voor wat er daarna met het water gebeurt. Het is dientengevolge onduidelijk wie kan worden aangesproken voor de kwaliteit van het water dat uit de kraan komt. Daarin kan verandering komen met plannen voor een Europese richtlijn waardoor overheden wel aansprakelijk zijn voor het water dat uit de kranen komt. Het ministerie van VROM beziet de uitvoerbaarheid van de richtlijn voor Nederland.

Reageer op dit artikel