nieuws

Bijboeking vakantiegeld loopt flink achter

bouwbreed

roosendaal – Zo’n vijf tot tien procent van de bedrijven in Zeeland en westelijk Noord-Brabant die personeel volgens de bouw-cao betalen, hebben een achterstand in het bijboeken van vakantierechten. De achterstand varieert van drie tot negen maanden.

Dit heeft het hoofd van het district Zuidwest van de bouwbond FNV, Van der Borgt, onlangs bekend gemaakt.

In het kaderblad van dit district is een zwarte lijst van 25 bedrijven opgenomen, die al meer dan eens zijn gesommeerd de achterstand in betaling van de vakantierechten snel in te lopen.

Als hieraan niet op korte termijn wordt voldaan, zal de rechtbank worden gevraagd de betreffende bedrijven te veroordelen tot naleving van de cao, op straffe van een dwangsom.

Verweer

Veelal verweren de bedrijven zich door te stellen dat traag betalende opdrachtgevers en hoofdaannemers de oorzaak zijn dat ze niet tijdig aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Van der Borgt noemt dit echter een alibi om onkunde, onwil en mismanagement te verhullen.

Werknemers worden er door hem op gewezen ook zelf toe te zien op tijdige bijboeking van vakantierechten.

Als een aanzienlijke achterstand is ontstaan en het betreffende bedrijf gaat plotseling failliet, betekent dat meestal voor de werknemer een tegenvaller. Die kan nog oplopen tot zo’n tienduizend gulden aan niet uitbetaalde vakantiegelden.

Reageer op dit artikel