nieuws

Barkmeijer wil duidelijkheid over bouw werf in Harlingen

bouwbreed Premium

harlingen – Scheepswerf Barkmeijer uit Stroobos wil zo spoedig mogelijk uitsluitsel van de gemeente Harlingen wanneer kan worden begonnen met de bouw van een buitendijkse vestiging in de Friese havenstad.

Nog steeds kan de eerste paal voor de afbouwwerf niet de grond in, omdat de gemeente nog is verwikkeld in een onteigeningsprocedure tegen twee bedrijven die de grond in handen hebben. Voorts moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Als Harlingen niet snel duidelijkheid schept, overweegt Barkmeijer de nieuwe werf elders te bouwen.

Met de nieuwbouw, die in het nieuwe gedeelte van de Industriehaven zal verrijzen, is zo’n 25 miljoen gulden gemoeid. De nieuwe werf moet Barkmeijer in staat stellen grotere vrachtschepen te bouwen dan tot nu toe. Op de werf in Stroobos is het vanwege de smalle vaarwegen en bruggen in de regio vrijwel onmogelijk schepen breder dan zestien meter te bouwen. De afbouwvestiging in Harlingen zal naar verwachting aan 150 mensen werk bieden.

De vraag naar schepen tussen 16 en 22 meter is flink toegenomen. Barkmeijer wil daarop inspringen. Aanvankelijk was de werf in de race om scheepswerf Frisian Shipyard Welgelegen over te nemen. Uiteindelijk werd gekozen voor nieuwbouw in Harlingen. De vestiging in Stroobos blijft bestaan.

Noodzaak

In navolging van scheepswerf Bijlsma uit Wartena (die onlangs een assemblagehal in Lemmer bouwde) wil ook Barkmeijer kleinere vaartuigen in Stroobos blijven bouwen en de grote schepen afbouwen in Harlingen.

De geplande vergroting van de Harlinger Industriehaven omvat 53 hectare. De economische noodzaak van de uitbreiding is zeer groot, want er bestaat al enige tijd gebrek aan grond voor zeehavengebonden bedrijvigheid. Harlingen verwacht dat eind dit jaar kan worden begonnen met de aanleg van de nieuwe Industriehaven.

Reageer op dit artikel