nieuws

Baggeraars krijgen hoger loon en eenmalige uitkering

bouwbreed

woerden/leidschendam – De ongeveer drieduizend baggeraars die in Nederland werken, ontvangen per 1 juli een eenmalige uitkering van vijfhonderd gulden bruto. Dat bedrag, bedoeld om werknemers te laten meeprofiteren van de goede gang van zaken in de sector, komt bovenop de structurele loonsverhoging van 3,5 procent, die in de nieuwe cao is afgesproken.

Klokslag vier uur afgelopen vrijdagochtend was het dan eindelijk zo ver: na vijf onderhandelingsronden bereikten partijen in de baggersector een principe-akkoord.

De cao kent een looptijd van vijftien maanden: van 1 januari dit jaar tot en met 31 maart 2000. Per 1 april worden de lonen met twee procent verhoogd, per 1 juli en op 31 december van dit jaar gevolgd door een aanpassing als gevolg van de prijscompensatie. Tenslotte volgt op 1 januari 2000 nog eens een loonsverhoging van een procent. De prijscompensatie is gebonden aan een maximum van in totaal 0,5 procent.

Overeengekomen is dat uitzendkrachten die de in de cao genoemde werkzaamheden verrichten, vanaf de eerste dag volgens de bagger-cao worden betaald.

Overwerk

Besloten is dat wao’ers in mei een vakantie-uitkering van maximaal duizend gulden incasseren, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Ze behouden ook de eindejaarsuitkering van duizend gulden die al bij eerdere cao’s werd overeengekomen.

Overuren boven een gemiddelde van negen per week worden met een toeslag van tien procent gehonoreerd. Werknemers van 55 jaar en ouder zullen bij overwerk en nachtarbeid desgewenst worden ontzien.

Werknemers die tot maximaal zestig kilometer van het werk wonen, krijgen de dagelijkse reiskosten vergoed.

De bouwbond FNV is bezig een verlanglijstje op te stellen, speciaal bedoeld voor baggeraars, die naar het buitenland worden uitgezonden. Gehoopt wordt binnen enkele weken de wensen voor een ‘buitenland-cao’ aan de Vereniging van Waterbouwers te kunnen voorleggen.

Reageer op dit artikel