nieuws

Architect Jeanne Dekkers

bouwbreed Premium

Als aanloop tot de documentatie van vier projecten en een artikel over gietvloeren, opent het maartnummer van DiA met een beschrijving van een proef met het prestatieconcept. Architect Jeanne Dekkers waagde zich eraan bij het ontwerp van het Nijmeegse politiebureau. Doel was om te kijken of er met het prestatieconcept, zoals dat eerder in een SBR-publicatie was beschreven, te werken valt. Essentie van het prestatieconcept is dat de architect een “materiaalloos” ontwerpt levert. De architect geeft aan wat het moet worden, en de aannemer bepaalt vervolgens met welke middelen dat doel te bereiken is. Het leverde Jeanne Dekkers zeer veel frustraties op en een proces vol perikelen. DiA, uitg. ten Hagen en Stam, telefoon (070) 3045888.

“De toekomst kan geen vorm krijgen op basis van een zelf verkozen verleden. Dat is een les die geleerd kan worden uit de wijze waarop in de laatste jaren geprobeerd is Berlijn weer in haar oude glorie te herstellen”, schrijft de redactie van de Architect in het maartnummer. Daarin staat de vernieuwing van deze stad centraal en worden enkele spraakmakende projecten gedocumenteerd: het crematorium van Axel Schultes, het Joods Museum van Daniel Libeskind, een kantorgebouw van Wohlhage en het Deutsches Architektur Zentrum van Assman. Teveel aandacht gaat nu volgen De Architect uit naar de binnenstad, terwijl bewoners wegtrekken naar nieuwe woongebieden buiten Berlijn. Gepleit wordt voor meer aandacht voor de “tussenstad”. Daar kan niet gewerkt gewerkt worden met de historiserende stedenbouw die het centrum kenmerkt.

De Architect, uitg. ten Hagen en Stam, telefoon (070) 3045888.k

Reageer op dit artikel