nieuws

Aannemers in Fries dorp op hun achterste benen.

bouwbreed

wommels – Een groep van vijf aannemers uit de Friese gemeente Littenseradiel zegt het vertrouwen in deze gemeente volledig te hebben verloren. De aannemers vormden vorig jaar de combinatie Bouwgroep 2000 met als doel met name de gemeente ook bij grote, projectmatige bouwprojecten te kunnen bedienen.

Tot nu toe bleven opdrachten uit terwijl potentie/”le projecten zich wel aandienden. De aannemers voelen zich gepasseerd en zijn daarom boos op de gemeente. Ook zou er binnen de gemeente sprake zijn van belangenver-stengeling.

“Littenseradiel komt haar toezeggingen niet na. Daarom is ons vertrouwen weg”, zegt directeur Ruiter van Procee Bouw BV in Wommels. Samen met aannemersbedrijf Gebr. Jellema in Wommels, bouwbedrijf Frankena eveneens uit Wommels, Veenstra’s Bouwbedrijf BV uit Easterein en Bouwbedrijf Keuning BV in Wiuwert vormt Procee Bouw sinds 1998 de BV Bouwgroep 2000. Doel van deze samenwerking: grote bouwprojecten voor de gemeente te kunnen oppakken.

Straatje

De eerste klus die paste in het straatje van de bouwgroep was de opknapbeurt van het gemeentehuis in Wommels, vorig jaar. Tot grote teleurstelling van de samenwerkende aannemers ging deze opdracht echter naar een ander bouwbedrijf terwijl de gemeente wel toezeggingen zou hebben gedaan.

“We hebben vier mogelijke kandidaten voor deze verbouw uitgenodigd waaronder Bouwgroep 2000”, vertelt loco-burgemeester Schukken. “Het was ons toen niet helder wat de juridische constructie van de groep was en het kon ons ook niet duidelijk worden gemaakt. Vanwege de mogelijke geldelijke consequenties hebben we toen alleen Veenstra’s Bouwbedrijf gevraagd in te schrijven voor deze klus. Zij waren echter aanmerkelijk duurder dan de aannemer die uiteindelijk de klus kreeg.”

Ruiter komt met een ander verhaal. “De gemeente heeft ons bij de aanbesteding van de verbouw van het gemeentehuis nooit als groep benaderd. Alleen Veenstra’s Bouwbedrijf werd aangeschreven. Volgens het bestek was er geen aannemerscombinatie mogelijk.”

Struikelblok

Een ander struikelblok vormde de afbraak van de zuivelfabriek in Wommels en de ontwikkeling van een appartementencomplex op die lokatie. De Bouwgroep 2000 had gehoopt dat de gemeente deze grond zou kunnen aankopen en de ontwikkeling van de appartementen aan de bouwgroep zou gunnen. De gemeente kon het echter niet eens worden met de eigenaar van de grond.

“De gemeente heeft ons altijd voorgehouden dat het de eigenaar van de zuivelfabriek juridisch niet mogelijk was aan een ander dan de gemeente te verkopen”, aldus Ruiter. “Men deed ons echter de toezegging dat wanneer de gemeente het niet eens kon worden met de eigenaar, zij ons op de hoogte zouden stellen zodat we zelf de grond zouden kunnen aankopen. In overleg met de gemeente hebben we daarom geen bod op het pand en de grond gedaan”, aldus Ruiter.

Neus

Volgens de gemeente kaapte projectontwikkelaar BV2000 uit Ferwerd de grond voor de neus van het gemeentebestuur weg toen die geen overeenstemming met de eigenaar kon bereiken. Er was geen tijd meer om de bouwgroep op de hoogte te stellen.

Inmiddels heeft er een gesprek plaats gevonden tussen het college en de Bouwgroep 2000. De gemeente wil graag de vertrouwensband met de betreffende aannemers verbeteren. De bouwgroep, weinig onder de indruk, beraadt zich momenteel op een reactie op dit voorstel.

Reageer op dit artikel