nieuws

Aanbesteden kan een stuk goedkoper

bouwbreed Premium

zoetermeer – Het centraal registreren van gegevens van bouwbedrijven kan een besparing van miljoenen opleveren. De Unie van Elektrotechnische Ondernemers (Uneto) werkt – op uitnodiging van de overheid – hard aan een systeem waarbij ondernemers nog maar een keer per jaar een draaiboek met basisgegevens maken.

Een bedrijf moet nu bij elke aanbesteding de grootte, omzet en aard van de onderneming aangeven.

“De administratieve rompslomp is onnodig en duur. Het is alsof je iemand met een geldig paspoort ook elke keer vraagt om een uittreksels van het geboorteregister en bevolkingsregister”, betoogt M. Arets van de Uneto.

De commissie Slechte nodigde organisaties uit voorstellen aan te dragen om te komen tot een kostenbesparing van 25 procent op administratieve lasten. De onafhankelijke commissie is ingesteld door het kabinet en staat onder leiding van voormalig Shell-directeur Slechte.

Het voorstel van Uneto om voor de bouw gegevens centraal te registreren, is gehonoreerd. Daarom werkt Uneto aan een uitwerking. Deze week is de hulp van adviesbureau DHV ingeschakeld om de ideeen te stroomlijnen.

Europees

De Uneto heeft op een rij gezet welke gegevens een opdrachtgever meestal wil zien bij Europese aanbesteding van werken. Dat zijn gegevens omtrent faillissement, veroordelingen, beroepsfouten, betaling van sociale verzekering en belasting, valse verklaringen, inschrijving in handelsregister, bankverklaringen, balansen, omzet, diploma’s aannemer, lijst van referentiewerken, goede uitvoering ervan, opgave materieel, personeelsbezetting en de omvang van de staf.

“Het vervelende is dat die gegevens vaak in wisselende samenstelling worden gevraagd. Een aannemer wordt meestal al uitgesloten van de selectieprocedure als een papiertje wordt vergeten. Dat betekent dat aannemers veel tijd steken om steeds dezelfde soort gegevens bij elkaar te zoeken. Dertig tot vijftig keer per jaar is niet uitzonderlijk voor een wat grotere onderneming”, vertelt Arets.

De Uneto berekende dat de bouw jaarlijks ongeveer dertig miljoen uitgeeft aan de voorfase van Europese aanbestedingen. Een centraal registratiesysteem zou maximaal vier miljoen gulden kosten. Dat betekent een jaarlijkse besparing van 25 miljoen gulden voor de marktpartijen. De overheid kan een vergelijkbaar bedrag besparen omdat de gegevens niet elke keer gecontroleerd hoeven te worden.

De centrale registratie zou ergens bij de overheid, bijvoorbeeld de Rijksgebouwendienst of bij een onafhankelijk instituut, moeten worden ondergebracht. De Uneto denkt dat bedrijven een keer per jaar de gegevens moeten leveren om een actueel bestand te garanderen.

Hopeloos

Arets weet te melden dat Nederland hopeloos achterop loopt in vergelijking met de rest van Europa. Vijf landen in Europa hebben al een centraal registratiesysteem voor bouwbedrijven, te weten Belgie, Griekenland, Italie, Spanje en Portugal. Bij onze zuiderburen zijn aard en omvang van de bouwondernemingen al sinds 1947 centraal bij de overheid geregistreerd.

Daar hoeven aannemers niet vaker dan een keer per vijf jaar hun gegevens te overleggen. Verder worden tussentijdse veranderingen gemeld. Het faillissementsregister is automatisch gekoppeld. Opvallend is dat in het Belgische systeem ook al 7500 Nederlandse bouw- en installatiebedrijven staan ingeschreven.

Ook is vanuit de Europese Commissie geopperd een Europees registratiesysteem te maken, zodat een aannemer over een Europees paspoort beschikt en zo in een ander EU-land aan de slag kan. Die plannen zijn echter weer op de lange baan geschoven omdat de lidstaten het niet eens kunnen worden over een eenvormig systeem.

Installateurs maken centraal registratiesysteem voor bouw

Reageer op dit artikel