nieuws

Werkgevers staken onderhandelingen ‘De cao-boom is al overbeladen met details’

bouwbreed

den haag – De bouwwerkgevers zullen volgende week niet aan de cao-onderhandelingstafel verschijnen. Zij vinden hun bod van dinsdag aan de bonden ‘gewoon goed’. “We zitten in een impasse. Verder praten heeft geen zin,” zegt onderhandelaar mr. Van Hoven.

De cao-partijen zijn al zo’n acht jaar bezig te praten over de structuur van de cao. Absoluut noodzakelijk dat daar wat aan gebeurt, meent Van Hoven. “Ook de bonden zijn het daar mee eens.”

Volgens hem is dat momenteel het knelpunt in de onderhandelingen. “Wij hebben een bod neergelegd voor een eenjarige cao. Daarin zit een loonstijging van drie procent en vastlegging van de afspraken over vroegpensioen en het jaarmodel in de grond-, water- en wegenbouw. Verder zijn we het eens over een studie naar de structuur van de cao en de aanpak van de zogenoemde vredesplicht, waardoor de bonden in staat worden gesteld onderaannemers die zich niet aan de cao houden, aan te pakken. Voor de rest willen we dan de status quo handhaven voor de komende negen tot tien maanden. In die tijd gaan we meteen aan de slag over de structuur, waardoor we bij de volgende cao-onderhandelingen met een nieuwe structuur kunnen starten”, aldus Van Hoven.

Heel hard punt

Voor de werkgevers is die structuur een ‘heel hard punt’. “Vijftien jaar geleden vielen nog 350.000 man onder de bouw-cao. Nu is dat de helft. Dat heeft te maken met het groeiend aantal ZZP’ers, loonbedrijven die niet onder bouw vallen en ook nevenbedrijven.”

Daarnaast speelt voor de werkgevers nog een ander probleem. Door de verdergaande specialisatie zijn er steeds meer thema’s in de afgelopen cao’s geregeld, die in feite slechts voor een deelsegment van de bouw golden, maar wel algemene werking hebben. Van Hoven: “Je ziet het nu ook weer. Door de bonden zijn 44 onderwerpen aangedragen met in totaal meer dan 100 voorstellen. Wat moet ik daarmee? Je ziet dat bonden klachten die ze binnen krijgen opsparen en omzetten in cao-voorstellen. Er is een voorstel bij dat zegge en schrijve op zes man slaat. Die kant willen we niet langer op. De cao is nu al een overbeladen kerstboom die scheef hangt. Die boom willen wij niet zwaarder belasten, maar kijken hoe we de boom zodanig kunnen structureren dat die kan blijven bloeien.”

Brief schrijven

De nu al beroemde vijfde onderhandelingsronde van afgelopen dinsdag is wat hem betreft ‘exemplarisch voor het probleem’. “Op ons bod komen de bonden met een tegenbod. Op zich al curieus. Zij bieden ons een principe-akkoord met 23 voorstellen. Die voorstellen krijgen we echter pas als het principe-akkoord wordt getekend. Ik vindt dat geen serieus onderhandelen. Op deze manier kunnen we volgende week niet zinvol om de tafel zitten. Ik ga nu een brief schrijven aan de boden dat we volgende week niet komen”.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels