nieuws

Wegenbouwers niet blij met nieuwe verkeersnota

bouwbreed Premium

den haag – De Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers (NVWB) is teleurgesteld dat minister Netelenbos (Verkeer) weer een nota heeft uitgebracht over het toekomstig verkeer- en vervoerbeleid, terwijl de aangekondigde maatregelen in de vorige niet zijn uitgevoerd.

“Het lijkt er op dat de ambtenaren bezig zijn elkaar bezig te houden, in plaats van concrete plannen te realiseren”, zegt algemeen secretaris H. Visser.

Hij reageert hiermee op de Perspectievennota Verkeer en Vervoer, een discussiestuk dat nog eind dit jaar moet leiden tot een concept voor het Nationaal Verkeer en Vervoer Plan. Kern van het stuk is dat de overheid kritischer gaat bekijken of de aanleg van nieuwe infrastructuur nog wel verantwoord is. Het beter benutten van wegen en spoorwegen komt centraal te staan. Door middel van prijsbeleid en afspraken tussen de sociale partners over flexibele werktijden en telewerken wil minister Netelenbos het verkeersaanbod beter spreiden over de dag.

Juist met het prijsbeleid heeft Visser moeite. Hij betwijfelt of de automobilist, die straks een kilometerheffing moet gaan betalen, echt een alternatief heeft. “Uit alle onderzoeken blijkt dat het heel moeilijk is om het gedrag van automobilisten te veranderen. Dat lukt alleen als er echt goede alternatieven zijn. Dan zal dus flink moeten worden geinvesteerd in de kwaliteit van het openbaar vervoer. Als alleen de kosten iets omhoog gaan laten de mensen de auto niet staan”.

Op zich heeft Visser er geen moeite mee dat kritisch wordt gekeken of nieuwe infrastructuur niet in strijd is met het milieu of de leefbaarheid en of er wel sprake is van enig economisch voordeel. “Als wegenbouwers weten we dat alleen maar nieuw asfalt produceren niet de oplossing is voor de verkeersproblemen. Niet voor niets hebben de meeste bedrijven ook andere activiteiten”.

Op pagina 3:

NVWB: Asfalt is soms wel oplossing voor fileprobleem.

Reageer op dit artikel