nieuws

Wapeningscentrales slaan handen ineen om problemen op te lossen

bouwbreed Premium

hardinxveld – De Nederlandse wapeningscentrales richten een samenwerkingsverband op. Zij willen hun problemen gezamenlijk oplossen. Het grootste probleem is de kwalitatief slechte en onvolledige informatie van constructeurs. Opleiding, rationalisatie en de prijs en kwaliteit staan ook hoog op de agenda. Donderdag maakt de branche bekend in welke vorm de samenwerking wordt gegoten.

De wapeningsbranche kampt met verschillende problemen en komt daardoor nogal eens negatief in het nieuws. Volgens G. Holterman van Holterman Wapeningsstaal te Markelo “zit de sector wapeningsstaal in het slop”. Daar zijn A.J. van Noordenne en N.A. Braas het niet mee eens. “Niet de hele sector, riposteert Van Noordenne, divisie-manager wapeningsstaal bij Handelmaatschappij B.M. van Noordenne BV te Hardinxveld-Giessendam, voorzitter van de RBW en bestuurslid van de VEST.

“De prijzen staan zwaar onder druk. Het rendement in de bouw is eigenlijk te laag, dat vormt een algemeen probleem in de bouw. Maar iedere betonwapeningscentrale zou eigenlijk wel eens ‘nee’ moeten durven zeggen tegen een prijs”, vindt Van Noordenne. “Er komt veel te goedkope wapening uit Duitsland, geproduceerd met sterk onderbetaald personeel uit Oost Europa. Dat is in Nederland onmogelijk.”

Het antwoord van de Nederlandse wapeningsbranche is rationalisatie. Braas: “De organisatie van de bouw moet platter, de communicatie directer.” Van Noordenne: “Als onderaannemer hebben wapeningsbedrijven formeel geen directe lijn naar de constructeur. In de praktijk is dat wel nodig.” Bovendien moeten de vierkante millimeters wapening op een meer rationele wijze worden vertaald naar de feitelijke wapening. Van Noordenne: “De centrales zouden daarvoor een wapeningsconstructeur in dienst moeten nemen. Automatisering is ook een oplossing.”

Diversiteit

Voor de ontwikkeling van een expertsysteem is de branche in Nederland echter te klein, stelt Braas. “De enorme diversiteit is ook een probleem. We vervaardigen wapening voor grote en kleine werken, prefab en stortbeton, in de fabriek en op de bouwplaats, voor civiele werken, utiliteitsbouw en woningbouw. De branche is in verhouding kleinschalig en het ontwerp wordt vaak tijdens de bouw nog gewijzigd.”

Volgens Braas en Van Noordenne loopt de Nederlandse wapeningsbranche toch voorop. “De kwaliteit van het product blijkt uitstekend, vergeleken met andere landen van Europa. Vijfennegentig procent van de productie is gecertificeerd. De lonen zijn hoog en er wordt hard gewerkt. De ijzervlechter van vroeger heeft zich ontwikkeld tot de betonstaalverwerker van nu. Dat is beslist geen ongeschoold beroep, ook al wordt dat wel eens gesuggereerd.”

Incident

Toch gaat er regelmatig iets mis met de wapening. Dat komt door gewijzigde tekeningen, zelfs nadat de wapening al is ingestort. Braas geeft een incident als voorbeeld. “Twee weken na de stort werd ontdekt, dat er rond 32 in een constructie had moeten zitten. Op de werktekening stond rond 16. De kwaliteit van het staal en de verwerking is goed, maar op de bouwplaats blijkt het vaak niet te kloppen. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Constructeurs geven ons vaak gelijk, ze noemen als oorzaak, dat hun budget onder druk staat. Maar het is ook een gebrek aan kennis. Constructeurs moeten worden bijgeschoold op het gebied van de wapening.”

Van Noordenne: “De HTS werkt met een volledig verouderd werkboek en absoluut zonder kennis van de praktijk. De TU Delft doet wel wat aan wapening, maar heel specifiek. Bovendien tekent tachtig procent van de constructeurs nog met de hand. Dan hoeven ze minder nauwkeurig te werken dan met een CAD-systeem.”

Maar vanaf aanstaande donderdag gaat het een en ander veranderen. Dan vindt de wapeningsbranchedag plaats, in congrescentrum De Eenhoorn te Amersfoort, onder het motto ‘perfect gewapend’. D. Tommel, oud-staatssecretaris van VROM, treedt op als inleider en dagvoorzitter.

Behalve het samenwerkingsverband presenteren de branche-organisaties een Arbeidsomstandighedenblad Betonstaalverwerken en een vernieuwde opleidingsstructuur. A. Visser, voorzitter van Arbouw, overhandigt het A-blad aan staatssecretaris Remkes. Het opleidingsprogramma moet zorgen voor een grotere instroom. “Het was de bedoeling om jaarlijks zestig tot zeventig betonstaalverwerkers op te leiden. We halen in de praktijk dertig of veertig per jaar. Bovendien is er een verschuiving van de bouwplaats naar de productie van wapening in de werkplaats”, licht Van Noordenne toe.

Erkenningsregeling

Braas houdt een lezing over de toekomst van de wapeningsbranche. Daarin meldt hij onder andere, dat samen met de betonproductenindustrie wordt gewerkt aan een nieuwe beoordelingsrichtlijn. Ook is er een initiatief om te komen tot erkenningsregeling van vlechters op de bouwplaats. De branchedag wordt afgesloten met een veiling van kunst. De opbrengst gaat naar het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton.

Informatie over de wapeningsbranchedag is verkrijgbaar bij de NSPB, telefoon 040 2907949.

Reageer op dit artikel