nieuws

Verzet tegen huis op restanten klooster

bouwbreed

buren – De Waddenvereniging en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek verzetten zich met hand en tand tegen de bouwplannen voor een woning aan het Kloosterpad in Buren (Frl), waar vroeger het klooster Foswerd heeft gestaan.

Het vermoeden bestaat namelijk dat ter plaatse zeer waarschijnlijk nog resten aanwezig zijn van het Benedictijner klooster.

Het klooster zou volgens historici in 866 na Christus gebouwd zijn in Buren en rond 1100 vond de verhuizing van de kloosterlingen naar een gebouw in Ferwerd plaats.

Het klooster in Buren heeft daarna zeer waarschijnlijk nog dienst gedaan als uithof van het klooster in Ferwerd.

Historici geloven dat het terrein in Buren behalve muurresten van de kapel en van hoofdgebouwen ook menselijke begravingen en andere sporen (houten waterputten, schuren en dergelijke) kunnen herbergen.

Reageer op dit artikel