nieuws

‘Verwijdering asbest niet altijd nodig’

bouwbreed

den haag – Haarlem is niet te kort geschoten in de aanpak van corporatie Randstad die woningen verkocht waarin asbest is verwerkt. Dat schrijft minister Pronk van VROM in antwoord op vragen van Tweede-Kamerlid Poppe (SP).

Onderzoeksbureaus, ingeschakeld door kopers en corporatie, kwamen met uiteenlopende conclusies over het al dan niet verwijderen van asbest uit de huizen. De gemeente liet nog een derde onderzoek verrichten. De corporatie heeft toegezegd de asbest deels te laten verwijderen en deels in te kapselen.

Minister Pronk schrijft echter dat volledige verwijdering van asbest niet altijd noodzakelijk is. Alleen als een ontoelaatbare concentratie in een ruimte aanwezig is, moet de eigenaar maatregelen nemen. Als hij dat weigert, kan de gemeente overgaan tot aanschrijven en een eigenaardwingen asbest te verwijderen of in te pakken. In het geval van Haarlem is het zover niet gekomen, omdat de corporatie heeft toegezegd vrijwillig de voorzieningen te treffen.

Pronk vindt de huidige wet- en regelgeving, in de vorm van de Woningwet en Bouwbesluit, adequaat. Hij is niet van plan nog te komen met een extra plan van aanpak voor de verwijdering van asbest uit gebouwen. Het ministerie steekt op dit moment energie in een goede uitvoering en handhaving van de regels, laat de bewindsman de Kamer weten.

Reageer op dit artikel