nieuws

Veel bouwvakkers willen eigen bedrijf ‘Kabinet heeft aantal belangrijke voorzieningen afgebroken’

bouwbreed Premium

bilthoven – Bouwvakkers willen massaal een eigen bedrijfje beginnen. Ze vinden dat zelfstandigheid aanzienlijk meer zekerheid biedt dan een dienstverband bij een baas.

Ruim 23 procent van de tweehonderdduizend bouwvakkers blijkt serieuze plannen te koesteren zijn vaste baan op te zeggen en zich als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP’er) te vestigen. De ZZP’ers beschikken vanaf komende vrijdag over een eigen belangenvereniging: de Vereniging van Zelfstandigen zonder Personeel (VZzP). Bovendien, zo werd gistermiddag duidelijk, roept ook de FNV een belangenvereniging voor ZZP’ers in het leven. De voorbereidingen hiervoor worden binnenkort getroffen. De organisaties gaan zich onder meer bezighouden met belangenbehartiging bij conflicten tussen ZZP’er en opdrachtgever.

Dat hebben de VZzP en de Bouw- en Houtbond FNV bekendgemaakt. De vereniging baseert zich op een telefonisch onderzoek onder tweehonderd bouwvakkers. De conclusie: 23 procent van de ondervraagden ambieert het zelfstandig-ondernemerschap. Zeker de helft heeft zelfs al stappen in die richting ondernomen. Als alle bouwvakkers de daad bij het woord voegen, stijgt het aantal ZZP’ers ers in Nederland tot zeventigduizend. Momenteel zijn het er 25.000.

De ondervraagden zijn van oordeel dat een eigen bedrijfje meer zekerheid biedt. Ze stellen dat het kabinet door invoering van de zogeheten Flexwet en het afschaffen van de vut een aantal belangrijke voorzieningen heeft afgebroken.

Vrijheid

Dat stelt algemeen-secretaris Wolting van de belangenvereniging. Een kwart van de bouwvakkers die voor zichzelf willen beginnen, voelt zich bovendien aangetrokken door de vrijheid die zij van een eigen bedrijf verwachten.

Volgens bestuurslid Schotanus van de Bouw- en Houtbond FNV daarentegen zal het aantal ZZP’ers ‘niet drastisch toenemen’. Ook kaderlid Van der Meulen van de Hout- en Bouwbond CNV gelooft niet dat het aantal ZZP’ers enorm omhoog gaat. “Het aantal dat nu wordt genoemd, lijkt mij wel erg hoog. Maar er zit inderdaad groei in die sector. Het gaat met name om werklozen die hopen weer een reguliere baan te vinden. En het betreft bovendien personen die goed zijn opgeleid en die dromen van een opstapje naar de rol van aannemer.”

Het CNV zegt geen voorstander te zijn van Zelfstandigen Zonder Personeel. “Er moeten duidelijke regels komen waaraan ze zich moeten houden. Ze moeten geen concurrenten worden van mensen die in een gewoon dienstverband werkzaam zijn.”

Volgens Van der Meulen ‘houden ZZP’ers zich doorgaans niet aan de arbeidsvoorwaarden, waardoor ze bijvoorbeeld veel meer uren maken dan een bouwvakker met een vast dienstverband. Bovendien waarschuwt hij ‘dat ZZP’ers het risico lopen onderverzekerd te zijn, zodat ze bijvoorbeeld in geval van invaliditeit geen recht kunnen doen gelden op een wao-uitkering’.

Niet afschrikken

Volgens Wolting zal het aantal bondsleden sterk teruglopen naarmate het aantal Zelfstandigen Zonder Beroep groeit. ZZP’ers kunnen zich niet aansluiten bij de vakbond. “We noemen ons dan ook nadrukkelijk geen vakbond omdat we de mensen niet willen afschrikken.”

De VZzP wil zoveel mogelijk de belangen van de leden behartigen. Zo zal de vereniging adviseren over verzekeringen, bemiddelen als opdrachtgevers niet op tijd betalen, en lobbyen bij landelijke en regionale overheden. Verder worden de leden op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen binnen de bouw.

Reageer op dit artikel