nieuws

Sociale partners zetten hakken in het zand

bouwbreed Premium

odijk/woerden – Werkgevers en bonden in de bouw zijn bij de cao-onderhandelingen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Werkgevers willen dat de bonden meestuderen op een andere cao-structuur alvorens verder te onderhandelen. De bonden beschuldigen de werkgevers ervan de bouw-cao tot op de grond toe af te willen breken. Daarmee is de impasse compleet.

De werkgevers hadden een studie naar een andere structuur voor de cao niet in hun oorspronkelijke voorwaarden staan. Zij kwamen daarmee tijdens de vierde onderhandelingsronde toen duidelijk werd dat de bouwbonden vasthouden aan overleg over ‘vierenveertig onderwerpen met in totaal meer dan honderd voorstellen’, aldus eerste onderhandelaar Van Hoven.

Brief

In een brief aan de bouwbonden van FNV en CNV en de vakorganisatie Het Zwarte Corps stellen de werkgevers deze studie naar een andere cao-structuur ‘essentieel’ te vinden.

Van Hoven: “Om niet vooruit te lopen op de uitkomst daarvan stellen wij voor de huidige status quo te handhaven tot 1 januari 2000. Gezien uw reactie hierop lijkt het ons niet zinvol op de bijeenkomst van 25 februari te verschijnen”.

De reactie hierop van de vakorganisaties luidt ‘dat een voorstel tot studie gewoon een integraal onderdeel dient uit te maken van de bouw-cao’. Dat betekent dat de bonden wensen vast te houden aan het afsluiten van een princiepakkoord over nieuwe arbeidsvoorwaarden.

Er kan in de visie van de bonden niet worden volstaan met het bod van werkgevers een eenjarige cao af te sluiten met een loonsverhoging per 1 juli van twee procent en per 31 december van een procent, inpassing van de al overeengekomen vroegpensioenregeling en het jaarmodel werkgelegenheid in de gww-sector.

De voorgestelde studie kan in de visie van de bonden geen alibi zijn voor het afwijzen van onderhandelingen over onder meer de vorstverletregeling, verbetering van arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid, scholingsdagen en dergelijke.

“Een studie naar de cao-structuur is voor de Bouw- en Houtbond FNV alleen bespreekbaar als de huidige cao als uitgangspunt wordt genomen”, aldus onderhandelaar Van Haaster.

Gezamenlijk beraad

“We zouden de voor- en nadelen van een raam-cao, zo die uit de studie naar voren komen, ook eerst met onze achterban willen bepraten.

Het kan niet zo zijn dat we van het cao-overleg uitsluitend thuiskomen met een studie, waarvan we nu nog niet weten welke kant die zal opgaan”, aldus een woordvoerder van de bouwbond CNV.

Vandaag overlegt de bouwbond FNV met zijn klankbordgroep over de ontstane situatie. Zaterdag gevolgd door een overleg met de vakgroepsraad.

Maandagmorgen komt bij de CNV-bond het vakgroepsbestuur bijeen. ’s Middags beraden beide bonden zich op een gezamenlijk standpunt en te nemen acties nu werkgevers resoluut hebben laten weten de onderhandelingen te zullen staken.

Akkoord in cao is nog heel ver weg

Reageer op dit artikel