nieuws

Rioleringstaak niet privatiseren maar uitbesteding blijft mogelijk

bouwbreed

utrecht – Privatisering van het waterbeheer is niet aan de orde. Er is niets tegen uitbesteden van rioleringstaken, maar de publieke verantwoordelijkheid blijft bij de verschillende overheden berusten. Als gemeenten, waterschappen en zuiveringschappen hun taken gezamenlijk uitvoeren, zijn ook besparingen te behalen.

Dit kregen de ruim 400 deelnemers aan de twaalfde Rioned-dag gisteren in Utrecht te horen. De dag, met als thema ‘de waterketen verdeeld, het riool in de opruiming?’, was georganiseerd door de Stichting Rioned, het kenniscentrum op het gebied van buitenrioleringen in Nederland.

In ons land wordt gestreefd naar een samenhangend beheer van oppervlakte- en grondwater in termen van kwaliteit en kwantiteit. Onderdeel daarvan zijn rioleringen en waterzuiveringen. Gemeenten en waterschappen moeten de hun toegewezen taken marktconform uitvoeren. Dat betekent effectief en efficient zijn, zoals bedrijven in de markt al jaren moeten doen om niet aan de concurrentie ten onder te gaan.

Intelligent

Studies hebben aangetoond dat met samenwerken tussen de partijen van het integrale waterbeheer aanzienlijke besparingen te behalen zijn.

De toehoorders konden vernemen dat de samenwerking van partijen wel intelligent moeten worden zijn. Bijvoorbeeld door hemelwater van schoon verhard oppervlaktewater niet op de riolering te lozen. Deze maatregel past in duurzaam waterbeheer en heeft als voordeel dat het riool beter wordt gebruikt wordt.

Nieuwe riolen kunnen kleiner worden gedimensioneerd en het water van het verharde oppervlak kan worden benut voor infiltratie. Ook bij de overstortproblematiek heeft dit voordelen. Als het aanbod van water groter is dan de capaciteit van een riool, wordt een teveel aan water – ongezuiverd – geloosd op het oppervlaktewater. Betere benutting leidt dus tot minder situaties van overstorten.

Op het gebied van rioleringen zijn er voldoende uitdagingen voor overheden en bedrijven. Een daarvan schuilt in de aanpak van rioleringsberekeningen.

Onvoorspelbaar

Te beluisteren viel dat het aanbod van water een niet-lineair dynamisch verschijnsel is. Kenmerk hiervan is een hoge mate van onvoorspelbaarheid.

Nu worden afvoeren van riolen berekend met lineaire berekeningen. Dat geeft niet de goede oplossingen. Als voorbeeld hiervan geldt een regenbui op stedelijk gebied na een droogte. Veel water in het riool, dus overstort met veel vuil en dus vissterfte.

Rekenenderwijs wordt voor het beheersen van de vuiluitworp zekerheid gezocht in statistische benaderingen. Grote computers moeten het niet-lineaire aanbod lineair maken. Dan komen oplossingen met grote bufferbakken aan de orde, terwijl het beter zou kunnen zijn een deel van het aanbod van water te infiltreren.

Luchtjes

Stichting Rioned heeft het rioolparfum Fleur d’Egout laten ontwikkelen. De introductie moet belangrijke ontwikkelingen onderstrepen, zoals hightech toepassingen. Fleur d’Egout is een helder eau de parfum met een unisex geur. Geschikt voor iedereen dus, net als het riool. De parfum is te krijgen in de varieteiten Air de Beton, Air de PVC en Air de Ceramique. De eerste set is op de Rioned-dag uitgereikt aan mevrouw J.G.J. Kamp, lid Gedeputeerde Staten Utrecht en belast met onder andere water.

Reageer op dit artikel