nieuws

Rijkssubsidie voor tien parken

bouwbreed

den haag – Het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij (LNV) verdeelt 1,4 miljoen gulden subsidie tussen tien gemeenten voor de aanleg van parken en voor het verbeteren of instandhouden van natuur in de stad. In totaal vroegen 153 gemeenten subsidie aan. Vanwege de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, overweegt LNV meer projecten financieel te ondersteunen.

Het Rijk betaalt ten hoogste de helft van de totale kosten van de projecten.

“Een belangrijk criterium voor het verkrijgen van subsidie zijn vergroting van de ecologische, recreatieve en de belevingswaarde van natuur”, zo luidt de toelichting van het ministerie.

De projecten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

– Aanleg en inrichting van de Oosterpolder in Haren. Het gebied van circa 130 hectare ligt in het dal van de Hunze en behoort tot de groenstructuur van een nieuwe woonwijk ten noorden van Haren.

– Herstellen en vernieuwen van een natuurlijke beekloop vanaf de Veluwezoom door de gemeente Arnhem. Het project wordt uitgevoerd door het Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Arnhem.

– Aanleg van een weidepark met een oorspronkelijk Noord-Hollands polderlandschap in Alkmaar.

– Herstellen van de ecologische verbinding tussen het stadscentrum van Venlo en het landelijk gebied.

– Uitbreiden en opnieuw inrichten van het stadspark de Limos in Nijmegen.

– Aanleg van onder meer retentiebekkens in het stadspark Wesselbrink in Enschede.

– Herstel van de vroegere beekloop van de Grift door de kern van Apeldoorn. Het plan maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur.

– Herinrichten van een bestaande groenzone ‘de Slaaghsloot’ in de gemeente Leiden. Het gebied wordt geschikt gemaakt voor onder meer kanovaren en natuureducatie.

– Aanleg van onder meer poelen, slikken en bosjes in de Bieslandse Bovenpolder in de gemeente Delft.

– Herstellen van de oevers van waterpartijen in het Vondelpark in Amsterdam.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels