nieuws

Rijksdienst laakt illegaal gebruik kerktorens

bouwbreed

zeist – Tot verdriet van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg worden hoge monumenten zoals kerktorens steeds vaker gebruikt om illegaal antennes voor mobiele telefonie op aan te brengen. De dienst gaat optreden.

Gemeenten, die over de vergunningen voor antennes gaan, krijgen van de dienst het dringende verzoek scherper op te letten dat er zich geen illegale praktijken voordoen. Wordt er toch weer een illegale antenne gesignaleerd, dan stuurt de dienst de politie erop af.

“We krijgen steeds vaker te maken met dit soort vernielingen. Er wordt gezaagd, geboord, gelast en weggebroken in en aan monumentale kappen, vloeren en torenrompen. Bovendien worden de silhouetten van de toren aangetast door uitwendige kabels en antennekoppen”, klaagt een woordvoerder van de rijksdienst. “We zijn op zich niet tegen de antennes, als ze maar niet zichtbaar zijn en geen schade aanrichten.”

Het gaat inmiddels om honderden illegale plaatsingen op monumenten. Vooral de kerktorens op het platteland blijken aantrekkelijk, omdat daar een tekort is aan hoge gebouwen. “Op Terschelling is bijvoorbeeld de vuurtoren Brandaris ernstig visueel aangetast. De gemeente heeft dat gewoon laten gebeuren. Op Vlieland hadden ze een betere oplossing: in plaats van op de vuurtoren, werden de antennes aangebracht op een nieuw torentje iets verderop. In Bavel in Brabant staat een kerktoren met maar liefst zes antennes erop, ook clandestien.”

Zwichten

Elders heeft de dienst al wel het een en ander bereikt: “In Rijpwetering, Hem en Ter Aar is de aanleg op ons verzoek stilgelegd.”

De beheerders van de monumenten zijn vaak niet op de hoogte dat een vergunning moet worden afgegeven en zwichten bovendien dikwijls voor de aantrekkelijke vergoedingen. “Het gaat soms om wel zevenduizend gulden, in een aantal gevallen voor tien jaar ineens uitgekeerd”, weet de zegsman van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Volgens hem zou het al een heel stuk helpen als de aanbieders van mobiele teloonnetwerken voorzieningen zouden delen. Dutchtone wil wel; het bedrijf heeft een klacht ingediend bij de toezichthouder op de telecommarkt, de Opta, omdat KPN geen masten zou willen delen.

In Nederland staan meer dan drieduizend masten. Per maand komen er tientallen bij. Door de komst van het nieuwe Ben, Telfort en Dutchtone komen er steeds meer, ook al doordat een nieuwe techniek nog meer masten vereist dan de GSM-netwerken. (anp)

Reageer op dit artikel