nieuws

Ook utilitaire tunnel onder de Westerschelde

bouwbreed

middelburg – De provincie Zeeland, Delta Nutsbedrijven en Zeeland Seaports leggen gezamenlijk een tunnel voor ondergronds transport onder de Westerschelde aan. Behalve leidingen voor gas, elektriciteit, water, chemische producten en grondstoffen is het de bedoeling via die weg ook vervoer van minicontainers mogelijk te maken.

De tunnel komt tussen Terneuzen en Ellewoutsdijk. Bijna hetzelfde traject als de Westerscheldetunnel voor het wegverkeer, die momenteel wordt aangelegd. Beide tunnels kruisen elkaar een keer. Volgens een voorlopige schatting kost het project circa 120 miljoen gulden. De provincie heeft de minister van Verkeer gevraagd financieel deel te nemen in het project. De tunnel past in het beleid van de rijksoverheid om ondergronds transport te stimuleren.

Onder de Westerschelde lopen al diverse afzonderlijke leidingen, onder meer voor nutsvoorzieningen en transport van chemische grondstoffen. Andere leidingen lopen nog via West-Brabant om de Westerschelde heen. Het voornemen van een aantal Zeeuwse bedrijven om te investeren in nieuwe leidingen, hebben volgens een provinciewoordvoerder geleid tot het plan voor een “utilitaire” tunnel.

Reageer op dit artikel