nieuws

Ontwikkeling van infrastructuur veel kritischer bekeken Netelenbos legt in Perspectievennota nadruk op betere benutting

bouwbreed

den haag – De overheid gaat de komende decennia veel kritischer bekijken of de aanleg van nieuwe infrastructuur nog verantwoord is. Het beter benutten van bestaande en nog aan te leggen wegen en spoorlijnen, staat voorop.

Moderne technieken, smallere rijstroken, spitsstroken en andere hulpmiddelen moeten hiertoe bijdragen. Door middel van prijsbeleid en afspraken tussen sociale partners over onder meer flexibele werktijden en telewerken moet het aanbod van auto’s beter worden gespreid over de dag.

Dit zijn de kernpunten van de Perspectievennota die minister Netelenbos van Verkeer gisteren presenteerde. Zij benadrukte dat selectief bouwen in de toekomst nog wel een deel is van de oplossing van het fileprobleem. “Maar”, voegde ze er aan toe, “bouwen alleen is absoluut geen optie. Het is duur en brengt, ondanks alle inpassing, schade toe aan het landschap en het milieu. Bovendien is er op een aantal plaatsen helemaal geen ruimte meer voor nog meer infrastructuur”. De Perspectievennota is de eerste aanzet voor het Nationaal Verkeer- en Vervoerplan (NVVP), dat eind dit jaar in concept klaar moet zijn en in 2002 van kracht moet worden. Daarin worden beleidskeuzen gemaakt voor de periode tot 2010. De effecten zullen doorwerken tot ongeveer 2030.

Onmisbaar

Mobiliteit is volgens de perspectievennota een onmisbare factor. Daarom zal er veel aan worden gedaan om te voorkomen dat het verkeer volledig vastloopt. Minister Netelenbos gaf toe dat maatregelen uit het verleden om het gedrag van automobilisten te beinvloeden, niet hebben gewerkt. Daarom zijn volgens haar nieuwe initiatieven nodig.

Een belangrijk middel wordt het rekeningrijden. In 2001 wordt het ingevoerd rond de vier grote steden. Maar daar blijft het niet bij. De minister verklaarde er voorstander van te zijn de vaste lastten van de auto te drukken. Daar staat tegenover dat de variabele lasten hoger worden. Het komt er op neer dat de auto pas echt geld gaat kosten als ermee wordt gereden. Dat zal dan vooral gelden op momenten dat het druk is. De verwachting is dat een dergelijke maatregel ertoe zal leiden dat bewuster wordt gekozen tussen de auto en andere vervoermogelijkheden. De overheid kijkt ook of het autogebruik met fiscale maatregelen kan worden ontmoedigd.

Minder gecharmeerd is minister Netelenbos van het plan van lagere overheden om ook op provinciale- en gemeentewegen rekeningrijden in te voeren. “Het is een punt waar we nog eens heel goed naar moeten kijken”, zei ze, om later te verduidelijken dat ze er geen voorstander van is.

Rem

Op dit moment investeert het Rijk nog fors in nieuwe infrastructuur. Tot 2010 wordt 71 miljard gulden uitgetrokken voor wegen, spoorwegen en waterwegen. Het gaat minister Netelenbos te ver om te zeggen dat na 2010 de rem er op gaat. “Vooral in de railinfrastructuur zal er dan nog veel worden geinvesteerd. Maar er zal wel steeds kritischer worden gekeken.”

Vast staat dat er in 2015 ondanks al het aangekondigde beleid en de investeringen in infrastructuur nog files zullen zijn. In de perspectievennota is een kaart met realistische aannames opgenomen. Daaruit blijkt dat met name rond de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, maar ook bij Eindhoven, Amersfoort, Groningen, Zwolle en Maastricht nog op een groot aantal wegen over de hele dag gemeten filekansen zijn die groter zijn dan vijf procent.

Op dit moment werkt het ministerie van verkeer en waterstaat samen met het Centraal Plan Bureau aan een studie om te kunnen vaststellen wat de economische effecten zijn van de aanleg van bij voorbeeld wegen of spoorwegen. De resultaten worden nog dit voorjaar verwacht.

“Maar”, gaf Netelenbos toe, “Het mag bij de beoordeling van een plan niet alleen om economische gaan. Het maatschappelijk belang speelt ook een grote rol. De verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de omgeving wegen zwaar mee”.

Het Rijk wil bestaande wegen beter benutten.

Reageer op dit artikel