nieuws

Holland Casino Breda verhuist naar Kloosterkazerne in centrum

bouwbreed Premium

breda – Holland Casino in Breda verhuist medio 2003 naar de Kloosterkazerne in het hartje van de stad. Over de verplaatsing van het gokcentrum naar dit rijksmonument hebben de gemeente Breda en Holland Casino onlangs een principe-akkoord bereikt.

Het Bredase casino ligt momenteel een eindje van de binnenstad af. Het bestuur van Holland Casino Breda aast al geruime tijd op een nieuwe plek, bij voorkeur in het centrum.

Het college van B en W gaf vorig jaar de monumentale Kloosterkazerne vrij voor verkoop en koos Holland Casino uit zeven gegadigden voor het rijksmonument. In het principe-akkoord staan onder meer de aanleg van een grote ondergrondse parkeergarage en de zorgvuldige verbouwing van de Kloosterkazerne opgenomen.

Het rijksmonument biedt volgens beide partijen veel mogelijkheden. “Met de vestiging van het casino in de Kloosterkazerne wordt een belangrijke impuls gegeven aan het economische draagvlak voor de binnenstad”, filosofeert het gemeentebestuur.

Dankzij de vestiging van het casino in de Kloosterkazerne wordt het gebied in en om het Chasse Park verder ingevuld. Het omstreden Chasse Theater blijkt uiteindelijk zijn functie als sociale en economische motor voor de binnenstad toch te kunnen vervullen.

Aantrekkingskracht

De afgelopen jaren rees bij politici en inwoners van Breda de vraag of het Chasse Theater naast zijn culturele functie ook nog aantrekkingskracht zou hebben voor het Chasse-gebied. Dat was destijds gegarandeerd door de betrokken wethouders, aangezien de kosten van het theater vele malen hoger bleken te zijn dan tevoren begroot was.

Nu Holland Casino het monumentale pand naast het Chasse Theater gaat betrekken, lijken ook de plannen voor de bouw van een luxueus hotel en een bioscoop concrete vormen aan te nemen. Met de bouw van ruim 650 woningen in het park, de aanwezigheid van het theater en de komst van sociale trekkers als een casino, bioscoop en hotel denkt het gemeentebestuur de Bredase binnenstad fors uit te kunnen breiden.

Breda stelde in april vorig jaar hoge eisen aan potentiele kopers van de Kloosterkazerne. Zo moesten de gegadigden bereid zijn de bouw van een vier-sterren-plus-hotel achter het rijksmonument te financieren en te exploiteren.

Het gemeentebestuur heeft deze voorwaarden echter om onduidelijke redenen laten vallen. Desondanks zijn er gesprekken gaande tussen Holland Casino Breda en de lokale overheid over de bouw van een hotel. “Beide partijen streven naar de bouw van een hotel op die plaats”, weet directeur M. Bogels van Holland Casino Breda in BN/De Stem. “Er zal in ieder geval een derde partij worden aangetrokken om dat project te realiseren.”

Symbolisch

De Kloosterkazerne wordt voor het symbolische bedrag van een gulden overgedragen aan Holland Casino Breda. Feitelijk betaalt de nieuwe eigenaar circa een miljoen gulden aan leges aan de gemeente Breda. Daarnaast is het casino bereid de inrichting van de openbare ruimte van de Kloosterkazerne te financieren.

In totaal is er circa 3,5 miljoen gulden met de aankoop gemoeid. In mei neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing over de voorgenomen verplaatsing.

Reageer op dit artikel