nieuws

Franeker wil tweede brug voor betere ontsluiting van de stad

bouwbreed Premium

franeker – Een tweede oeververbinding, de realisatie van een zuidelijke rondweg en op termijn het verplaatsen van een deel van het Van Harinxmakanaal. Dat zijn de kernpunten van de ontwikkelingsvisie Franeker-Zuid die de gemeente Franekeradeel gisteren presenteerde.

De brug kost 27 miljoen gulden en de aanleg begint naar verwachting in 2000. De verplaatsing van het kanaal kost rond de negentig miljoen gulden.

Met de ontwikkelingsvisie draagt Franekeradeel oplossingen aan voor een betere ontsluiting van de stad. De gemeente ligt aan alle kanten ingeklemd door wegen en water. Franekeradeel praat daarom al bijna twintig jaar over uitbreiding van de stad en een betere ontsluiting in zuidelijke richting. Uit onderzoek blijkt de zuidkant de meest geschikte locatie. Door het Van Harinxmakanaal vervolgens in zuidelijke richting te verplaatsen ontstaat 250 hectare bouwgrond waarop bedrijven, recreatieve voorzieningen en woningen kunnen komen.

De aanleg van de tweede oeververbinding is overigens nog niet zeker, afhankelijk van subsidies. In de loop van dit jaar volgt daarover duidelijkheid.

Verplaatsing

De provincie Fryslan staat in principe achter de plannen van Franekeradeel. Deze overheid is al een tijd bezig met het stimuleren van het opwaarderen van aftakkingen van het Prinses Margriet-kanaal.

Het Van Harinxmakanaal wordt daartoe ook gerekend. De verplaatsing staat gepland in de periode tussen 2010 en 2030. In het plan wordt het Van Harinxmakanaal – waarschijnlijk over een lengte van zes kilometer – ruim verplaatst. De vaarverbinding wordt zo opgewaardeerd tot een zogenaamde krappe klasse V-vaarweg.

Bedrijventerreinen

Franekeradeel schat dat in het jaar 2002 de ontwikkeling van woningbouwlocaties in Franeker-Zuid begint. In 2005 worden de eerste woningen opgeleverd.

De eerste fase omvat echter de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Daartoe gaat de gemeente op korte termijn over tot de aankoop van gronden.

De betreffende grondeigenaren worden nog deze week op de hoogte gesteld. Donderdag, 18 februari, brengt de gemeente de bevolking in een informatie-avond op de hoogte van de plannen.

Reageer op dit artikel