nieuws

Fouten in structuurplan ‘Waalsprong’ Schosing kan leiden tot onder meer verder uitstel bouw 6500 woningen

bouwbreed

den haag – De kans is groot dat de Raad van State het structuurplan Land over de Waal gaat schorsen. Tijdens een spoedprocedure zette staatsraad J. Bartel gisteren een aantal vraagtekens bij het door de gemeente Nijmegen en Elst opgestelde plan voor de bouw van de nieuwe Vinex-wijk op de noordoever van de Waal.

Een eventuele schorsing kan leiden tot verder uitstel van de bouw van zo’n 6500 woningen en het bedrijven- en ‘instituten-terrein De Grift’. Staatsraad Bartel leek tijdens de zitting duidelijk aanwijzingen te vinden voor het feit dat er mogelijk een aantal onomkeerbare besluiten in het structuurplan zijn opgenomen. En dat wringt omdat er in dit kader voor de burger onvoldoende inspraakmogelijkheden zijn gecreeerd.

Werkgroep Groene Long

Het structuurplan fungeert als kader voor de later in te vullen bestemmings- en bouwplannen. Van het structuurplan heeft de gemeente Nijmegen nog zeven zogeheten masterplannen afgeleid. In deze masterplannen worden de structuurplandoelstellingen verder uitgewerkt tot uitgangspunten voor verdere planvorming. Het probleem is echter dat pas in het kader van masterplannen een informatie- en inspraakprocedure gaat lopen.

Werkgroep Groene Long, een vereniging die de belangen van de omwonenden behartigt, zag de bui echter al hangen en spande op het laatste nippertje een spoedprocedure tegen de gemeente Nijmegen aan. Volgens Groene Long-woordvoerder J. Coopmans heeft Nijmegen de procedures nodeloos ingewikkeld gemaakt. “Nijmegen heeft haast en heeft gepoogd om de besluitvormingsprocedure met behulp van de masterplannen te versnellen. Maar dat lijkt zich nu tegen de gemeente te gaan keren,” aldus Coopmans.

Milieu-effecten

Tijdens de zitting moest de gemeentewoordvoerder van Nijmegen erkennen dat er in de masterplannen intussen een aantal wijzigingen is aangebracht ten opzichte van het structuurplan. Het gaat daarbij om twee kruisingen van de aan te leggen Stadsas, de hoofdverkeersader van de toekomstige wijk. Staatsraad Bartel vroeg daarop of die wijzigingen ook al in het structuurplan zijn verwerkt. “Nee, dat niet,” antwoordde de woordvoerder.

Behalve de structuurplanproblematiek gaat de Raad van State ook bekijken of de milieueffectrapportage (mer) wel goed is verlopen. Volgens de Groene Long moeten er nog mer’s komen voor het bedrijventerrein en de geplande grootschalige ontgrondingen. Mocht het rechtscollege tot dezelfde conclusie komen als de Groene Long dan zullen er nog minstens twee deel-mer’s opgesteld dienen te worden.

De Raad van State doet over twee weken uitspraak in de mer-zaak en over zes weken in de structuurplan zaak.

Reageer op dit artikel