nieuws

Drukte op puinbreekmarkt in Noord-Limburg

bouwbreed Premium

den haag/horst – “Eigenlijk moeten ze hopen dat hun eigen beroep ongegrond wordt verklaard. Er staat bij hen zelf namelijk een capaciteitsuitbreiding op het programma.”

Dat zegt de Limburgse provinciewoordvoerder, mr B.J. Bomhoff over Keunen Recycling BV uit Venlo. Dit bedrijf spande donderdag een procedure aan bij de Raad van State in Den Haag om de Gebroeders Hanssen BV uit Horst de pas af te snijden.

Hanssen heeft van de provincie een vergunning gekregen om aan de Hamweg van start te gaan met een nieuwe puinbreker. Hanssen wil daar jaarlijks 15.000 ton puin verwerken tot granulaat. De bv werkt nu met een mobiele puinbreker, waarvoor geen vergunning vereist is. De vaste breker zou efficienter werken. Hanssen is actief als sloper, maar legt ook wegen aan. Het bedrijf wil zijn concurrentiepositie verstevigen.

Een beetje te veel, vindt concurrent Keunen. Volgens Keunen kampt Noord-Limburg op breekgebied met een overcapaciteit van 30 procent. Volgens de regels uit het Provinciaal Afvalstoffen Plan zou de provincie daarom nooit een vergunning hebben mogen verlenen aan Hanssen en daarom eist Keunen dat die wordt vernietigd.

Provincieman Bomhoff wijst op een beleidswijziging bij de provincie. Deze vergunningverlenende instantie past er voor om nog langer marktregulerend op te treden. Er wordt nog slechts in de gaten gehouden of het voorzieningenniveau niet wordt aangetast; of dus niet het gevaar dreigt dat het vuil blijft staan.

De provincie wordt harder. Wanneer een vuilinzamelaar failliet gaat, wil dat nog niet zeggen dat het voorzieningenniveau naar de knoppen is, zo stellen ze bij het gouvernement. Een overgebleven ophaler kan immers het marktaandeel van de faillietverklaarde overnemen. De adviseur van Hanssen, L. Verhaegh, trok in Den Haag fel van leer: “Gelukkig is de vrije marktwerking weer in ere hersteld.” Hij wees er op dat de Wet milieubeheer, waarop de aan Hanssen verleende vergunning is gebaseerd, niet is gemaakt om concurrenten het leven zuur te maken. De vergunning van Hanssen zou slechts aangevochten kunnen worden omdat de vrees bestaat dat er in de buurt overmatig overlast (stof, stank) ontstaat. “Concurrentie is geen overlast, die de Wet milieubeheer beoogt te weren'”, weet Verhaegh.

De uitspraak in deze zaak is over een week.

Reageer op dit artikel