nieuws

Dreiging wateroverlast blijft Provincie kiest voor fundamentele aanpak waterbeheer

bouwbreed

den bosch – Het smeltwater afkomstig van de sneeuwgebieden vormt opnieuw een bedreiging voor de grote rivieren in Nederland. Deskundigen houden de waterstand van uur tot uur nauwlettend in de gaten. Na de overstromingen in 1993 en ’95 zijn de wateroverlastproblemen nog steeds niet fundamenteel opgelost.

Hoge waterstanden in Rijn, Maas en Waal vormen nog immer een gevaar voor de laaggelegen gebieden langs de grote rivieren. Dat bleek deze week weer langs de Waal, onder andere bij Nijmegen., waar waterkerende schotten werden geplaatst.

Veel rivierdijken zijn sinds de vorige overlastperioden verhoogd. Het is echter nog zeer de vraag of die maatregelen volstaan. Ook voorzichtige plannen om het water meer ruimte te geven, bieden voorlopig geen soelaas.

De provincie Noord-Brabant loopt in Nederland voorop in de strijd tegen hoog water. In noodgevallen kan het bij Den Bosch gelegen natuurgebied Bossche Broek gecontroleerd onder water worden gezet.

Brabant kent 83 projecten die bijdragen aan de bestrijding van de regionale wateroverlast. Daarvan komen 55 in principe in aanmerking voor Europese subsidie. Dat blijkt uit een inventarisatie die de provincie Noord-Brabant, de negen betrokken waterschappen, Rijkswaterstaat en een aantal Brabantse gemeenten uitvoerden. Samen met de provincies Antwerpen en Belgisch Limburg bekeken ze de in gang gezette en voorgenomen binnendijkse projecten, gericht op bestrijding van wateroverlast in het Nederlands/Belgische grensgebied.

Miljoenen

Aanleiding voor de inventarisatie was het Europese ‘Interreg Rijn Maas Actie’-programma (IRMA). Dat stelt in totaal 100 miljoen euro beschikbaar voor technische maatregelen in het Nederlandse deel van het stroomgebied van Rijn en Maas. Het programma is een Europese reactie op de hoge waterstanden in 1993 en ’95. Zesentachtig miljoen euro is bestemd voor de aanpak van hoog water direct langs de rivieren in het stroomgebied. Een kleiner deel, 12 miljoen euro (26 miljoen gulden) is beschikbaar voor regionale projecten in Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

Niet alle regionale activiteiten in Brabant komen in aanmerking voor Europese subsidie. De EG heeft 28 projecten ingedeeld bij het stroomgebied van de Schelde. Hoewel ook daar overlast bestaat, beperkt de traag reagerende EG zich tot het stroomgebied van Rijn en Maas.

L. Verheijen, ‘water-gedeputeerde’ van Noord-Brabant: “We wisten al ongeveer twee jaar dat er Europees geld beschikbaar is voor deze problematiek. Onze inventarisatie is nu klaar en we willen laten zien dat we serieus bezig zijn met waterbeheer. Natuurlijk gaat een deel van de projecten door, omdat die vallen onder de normale beheerstaken van gemeenten of waterschappen. Maar er moet meer geld komen voor de financiering van nieuwe oplossingen, om zowel de overlast- als de droogteproblematiek fundamenteel aan te pakken.”

Onder die aanpak vallen hermeandering van beken, inrichting van inundatiegebieden, herbebossing, en beperking van regenwaterafvoer via de riolering. Alleen al voor de projecten in midden en oostelijk Brabant heeft Verheijen 151 miljoen gulden nodig.

De afgelopen dagen steeg het water in De Waal weer aanzienlijk. Steenfabriek Schipperswaard uit Echteld is op alles voorbereid. Nu de uiterwaarden onder water staan, zet het bedrijf zijn personeel met een amfibievoertuig over. Foto: ANP

Werklieden vullen waterkerende schotten langs de Waalkade met paardenmest, dat uitzet als het nat wordt.

Reageer op dit artikel