nieuws

‘Discussie over cao niet langer op basis van dictaat’

bouwbreed

Freek van der Meulen daagt werkgevers uit op basis van argumenten te discussieren over een nieuwe cao en niet langer op basis van een dictaat. “Zo niet, dan voorzie ik grote problemen in de bedrijfstak ontstaan”, zegt de voorzitter van de hout- en bouwbond CNV in een gesprek met deze krant.

Een week na het door werkgevers afgebroken overleg, klinkt de emotie nog door in zijn stem. Hij kan er nog niet over uit dat werkgevers tijdens de vierde onderhandelingsronde de bonden met een dictaat voor het blok hebben gezet. En is nog minder te spreken over de manier waarop.

“Tijdens een schorsing van het overleg hoorden we van persvertegenwoordigers dat werkgevers voor zes uur die dag een persconferentie hadden belegd, waar ze een spectaculair bod publiek zouden maken. Nota bene een bod (over de lonen) dat ons nog niet was gemeld. Bovendien paste het niet in de agenda, die we samen hadden afgesproken.”

In de vijftien jaar dat hij zich met de cao-onderhandelingen in de bouw bezighoudt zegt hij zoiets nog niet te hebben meegemaakt.

“We hadden hun loonbod maar te accepteren. Dan zou er verder alleen nog een gezamenlijke studie voor een andere cao-structuur moeten worden uitgevoerd.”

Kerstboom

Er was tot dat moment nog geen woord gewisseld over de werknemersvoorstellen. Wel over het draagvlak en de werkingssfeer van de cao. “En dat was kennelijk voor werkgevers aanleiding de cao-structuur te willen wijzigen. Ze noemen de cao een kerstboom, die met steeds meer tierelantijnen wordt opgetuigd.” Die kerstboom hebben werkgevers volgens Van der Meulen aan zichzelf te danken. “Ze zijn er echt niet op uit de cao te willen handhaven. Kijk maar wat er is gebeurd met de vorstverletregeling. Bepaalde groepen aannemers wensten zich niet aan de afspraken te houden. Als dat niet gebeurt, moet je niet gek staan kijken als onze leden wensen dat in de cao een vluchtweg wordt dichtgetimmerd.”

Werkgevers hebben de problemen met het vorstverlet onderschat en er ook niks aangedaan. Hun organisatie zou aannemers best eens op handhaving van de cao kunnen aanspreken, zo vindt hij.

De werkgevers maken volgens hem ook de fout te denken dat met het uitkleden van deze cao kan worden volstaan. “Als je allerlei regels er uit haalt, komen die bij de bespreking van arbeidsvoorwaarden op brancheniveau weer terug.”

Van der Meulen ontkent dat zijn bond er op uit zou zijn nog meer in de cao te regelen dan nu al het geval is. Wel is hij er voorstander van regels aan te passen aan de eisen van de tijd.

Verwerpelijk

De handelwijze van werkgevers noemt de CNV-voorzitter “volstrekt verwerpelijk”. Een ongeschreven wet bij dit soort onderhandelingen luidt dat je elkaar in je waarde laat. Dat is met het neerleggen van een dictaat niet het geval. “Zo ga je niet met elkaar om”.

Zijn laatste woorden richting werkgevers over hun verfoeide onderhandelingsmethode laat weinig aan duidelijkheid te wensen over: “Streep er onder. Laat het verstand zegevieren.Dan kan er over beider voorstellen constructief worden gediscussieerd op basis van argumenten. Zo niet, dan ontstaan er grote problemen in de bedrijfstak.”

Gerrit van Oosten

Van der Meulen: “Zo’n dictaat nog niet eerder meegemaakt”

Reageer op dit artikel