nieuws

De Vries: Maasproject hard nodig om overstromingen te voorkomen

bouwbreed Premium

venlo – Miljardeninvesteringen in het stroomgebied van de rivier de Maas zijn hoogst noodzakelijk om overstromingen zoveel mogelijk te voorkomen. Dat heeft staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat gezegd op een verkiezingsbijeenkomst van de VVD in Venlo.

Zij reageerde op uitlatingen van hoogleraar waterstaatsgeschiedenis prof. dr. Van de Ven (Universiteit van Amsterdam). Deze geleerde beweert dat de drie miljard gulden voor het Maasproject weggegooid geld zijn, omdat er maar een paar huizen mee worden beschermd.

In 1993 kwamen 5600 woningen in het water te staan. “Alleen om die huizen niet eens in de dertig jaar maar eens in de 150 jaar wateroverlast te bezorgen, zouden per woning enkele honderdduizenden guldens moeten worden geinvesteerd”, redeneert Van de Ven, die zich openlijk afvraagt of er geen betere bestemmingen zijn voor de miljarden.

Bescherming

De Vries verklaarde dat de Maaswerken, waarbij het water van de rivier meer ruimte krijgt, worden uitgevoerd om een betere bescherming van have en goed te bereiken. “Dat betekent minder overstromingen en als er een overstroming optreedt – dat zal blijven gebeuren – in een kleiner gebied en met beperkte inundatiedieptes”.

Inspraak

Rijkswaterstaat is begin deze week begonnen met inspraakronden over vier modellen voor aanpak van de Maas. Volgend jaar moet de uitvoering van het project beginnen. In 2015 moet het klaar zijn.

De staatssecretaris geeft toe dat met de werken slechts een beperkt aantal huizen wordt beschermd, waardoor op het eerste gezicht sprake is van onbalans tussen kosten en baten. “Een aantal uitkomsten van het Maasproject is echter moeilijk, of in het geheel niet, in geld uit te drukken. Zo gaat het ook om een kwaliteitsverbetering van het Maasdal, door de realisatie van natuur- en recreatiegebieden”.

De Vries wees er verder op dat het bekend is dat in Limburg al weer plannen worden gemaakt om woningen en bedrijven te bouwen aan de oevers van de Maas. Haar beleid is erop gericht dit te voorkomen. Ze bestrijdt daarmee de opmerking van Van de Ven dat een grotere veiligheid er toe leidt dat ook weer meer risico’s worden genomen en er dus uiteindelijk meer schade ontstaat.

De Vries: “De uitvoering van de Maasplannen dient overigens te worden gezien als een eerste stap in een continu proces, waarbij we onze hoogwaterbescherming steeds op een nog hoger peil brengen”.

Reageer op dit artikel