nieuws

‘Dalende cijfers wijzen op volwassen woningmarkt’ Vervolg van pagina 1

bouwbreed

voorburg – Neprom-voorzitter Van den Hoven constateert dat de vraag naar huizen nog immer groter is dan het aanbod. Ontwikkelaars hebben nog steeds geen enkele moeite alle gebouwde huizen af te zetten. Hij zoekt de oorzaak van de dalende cijfers, in elk geval aan de aanbodkant.

Van den Hoven noemt ook de omslag op de markt als mogelijke vertragingsfactor. “De cijfers zoals ze er nu liggen, kunnen er op duiden dat er meer locaties in productie genomen moeten worden. De vraag rijst of dat duurzaam is. Binnenkort komt het moment dat de inhaalvraag is vervuld en alleen de vervangingsvraag overblijft. Dalende cijfers wijzen erop dat de woningmarkt volwassen wordt.”

Neprom-voorzitter Van den Hoven reageert op cijfers met: “In Zuid-Holland komen de Vinex-locaties eindelijk op stoom te liggen. Tegelijk kun je zien dat in de periferie – daar bedoel ik Drenthe, Groningen en Friesland en Limburg mee – de cijfers dalen. Daar slaat de markt al om. Ik ben verbaasd over de cijfers van Utrecht.”

Groei

In de zeven grote stadsgewesten zijn vorig jaar ruim veertigduizend woningen opgeleverd, een stijging van zes procent ten opzichte van 1997. Deze toename is vooral het gevolg van de groei in de regio’s Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. In deze regio’s is in het afgelopen jaar bijna dertig procent meer huizen gebouwd dan in 1997.

In het gebied rond Utrecht is het aantal nieuwe woningen in 1998 juist met 37 procent afgenomen. Het aantal vergunningen is voor de zeven stadsgewesten is daarentegen gedaald met vijftien procent. Ruim tweederde van het aantal opgeleverde woningen ligt in de stadsgewesten. Daarbuiten daalde het aantal nieuwbouwwoningen met negen procent tot 29.000.

Reageer op dit artikel