nieuws

Conflict over nieuwbouw opleidingscentrum

bouwbreed Premium

hengelo – De gemeenten Hengelo en Enschede claimen beide de nieuwbouw van het Regionaal Opleidingen Centrum Oost Nederland binnen hun gemeentegrenzen. De twee overheden stuurden een bidbook naar het ROC met locatiekeuzen en houden elkaar intussen met argusogen in de gaten.

Hengelo heeft met “verbazing” kennisgenomen van het feit dat Enschede een aantal locaties aanbiedt voor de vestiging van het ROC. De school gaat een nieuw hoofdcomplex bouwen voor twintigduizend leerlingen en duizend medewerkers.

Hengelo claimt de locatie en verwijst daarbij naar afspraken die in de Intergemeentelijke Structuurschets zijn vastgelegd. “Het middelbaar onderwijs moet in Hengelo worden geconcentreerd”, concludeert wethouder Nijhof stellig.

De portefeuillehouder verdenkt Enschede ervan expres onder de duiven van Hengelo te schieten. “Enschede heeft een politiek-strategisch belang om te laten zien dat samenwerking op het gebied van ruimtelijke ordening onmogelijk is. De gemeente wekt de indruk dat we rollebollend over straat gaan. Dat is haar strategie om tot Twentestad te komen”, blaast Nijhof verontwaardigd.

Nijhof bevestigt dat over de nieuwe plek van het ROC geen bestuurlijk overleg is geweest met Enschede, terwijl dat normaliter wel gebruikelijk is. De wethouder van Ruimtelijke Ordening in Enschede was niet bereikbaar voor commentaar.

Bidbook

Enschede en Hengelo hebben beide een ‘bidbook’ met locatiekeuzen naar het ROC opgestuurd. Hoewel het opleidingscentrum zelf bepaalt waar het hoofdcomplex komt, laat Nijhof doorschemeren dat een deel van het Stork-terrein bij het NS-station in Hengelo een ideale plek zou zijn. “Stork heeft nogal wat productie uitbesteed of opgeheven. Het bedrijf wil bestaande activiteiten op een kleiner oppervlak uitvoeren. Daardoor is er ruimte over”.

Enschede heeft onder andere een plek bestemd op het terrein van de Universiteit Twente.

Het hoofdcomplex van ROC heeft flinke ruimte nodig, ten minste veertigduizend vierkante meter voor de eerste fase in 2003.

De tweede fase omvat twintigduizend vierkante meter dat vijf jaar later klaar moet zijn. Mogelijk wordt het totale complex 75.000 vierkante meter groot.

Kostbaar

Op basis van het aantal vierkante meters bedragen de bouwkosten 135 miljoen gulden. Een programma van eisen moet nog worden opgesteld. Het project is ook nog niet aanbesteed. Het PRC Bouwcentrum treedt op als bouwadviseur.

Op dit moment zit het regionale opleidingscentrum nog over twaalf locaties in Twente verdeeld. De onderwijsactiviteiten worden op den duur allemaal geconcentreerd op de toekomstige locatie. Met uitzondering van de vestiging in Almelo, waar 2800 studenten zitten.

Onder een dak wil niet zeggen dat er een massaal gebouw uit de grond wordt gestampt. Intern projectleider H. Leever van het ROC waakt daarvoor: “Het moet een soort dorp worden, bestaande uit een aantal bouwvolumes, met daartussen pleintjes en paviljoenen en ruimtes ontspanning en recreatie.”

Details

Leever wenst niet op details van het program van eisen in te gaan, omdat het ROC eerst de plek voor nieuwbouw moet kiezen. Het bevreemdt hem dat zowel Hengelo als Enschede locaties hebben aangeboden. Hengelo lijkt de meest aangewezen vestigingsplaats.

ROC laat zich volgens de projectleider niet leiden door eventuele claims in een Intergemeentelijke Structuurschets. “Wij zijn marktpartij en maken zelf uit waar we het complex gaan neerzetten.”

Het ROC, dat circa 350 vakopleidingen aanbiedt, heeft ongeveer twintig criteria op papier gezet. “In elk geval moet de locatie een goede ontsluiting hebben voor het openbaar vervoer. Daarnaast dient de grond snel beschikbaar te zijn.”

Het ROC kiest uiterlijk in mei voor een locatie. Daarna kan het opleidingscentrum het program van eisen opstellen en het project aanbesteden.

Reageer op dit artikel