nieuws

Ander watersystemen kwistig met energie

bouwbreed

amsterdam – Vergeleken met water van het leidingnet, vergen alternatieve watervoorzieningen bijna altijd meer energie. Dat blijkt uit een studie van milieuonderzoekcentrum IVAM in opdracht van de Novem. Wie echt wil besparen schaft een hot-fill wasmachine aan.

“Als je niets doet, weet je ook nooit wat het milieu-effect is, laat staan dat je het kunt optimaliseren”. Aan het woord is ir. Harry van Ewijk van onderzoekscentrum IVAM Environmental Research in Amsterdam. Hij nuanceert de nogal teleurstellende uitkomst van een recent onderzoek naar energie-effecten van alternatief water. De uitkomsten daarvan werden vorige week gepresenteerd tijdens de bouwbeurs in Utrecht

“In eerste instantie is het er bij alternatieve watervoorzieningen vooral om te doen verdroging van de bodem tegen te gaan,” vervolgt Van Ewijk. “Maar het effect daarvan is in deze studie niet meegenomen. Ook het bewustwordingsproces dat in gang is gezet om zuinig met water om te springen, laat zich moeilijk verdisconteren.”

Pompen

Alle ander water systemen die met een pomp zijn uitgerust zijn minder zuinig, dan de traditionele watervoorziening, zo blijkt uit het onderzoek van IVAM. Dat zijn bijvoorbeeld de voorzieningen waarbij het regenwater van een cluster huizen wordt ingezameld en vanuit een centraal reservoir weer verspreid. Een dergelijk systeem vergt 500 megajoule (thermisch) meer aan energie per jaar dan de traditionele watervoorziening die per huishouden per jaar 2700 megajoule verbruikt.

Wie grijswater uit douche, bad en wastafel centraal inzamelt om er de toilet mee door te spoelen, is per jaar per huishouden zelfs 1000 megajoule extra kwijt. Dat water wordt namelijk eerst gezuiverd. Meestal via een helofytenfilter, waar het met een extra pomp doorheen wordt gestuurd.

Alleen vrije val systemen, waarbij grijs- of regenwater vanuit een reservoir in de eigen woning de stortbak van de toilet vult, zijn zuiniger of energieneutraal. Het zuinigst is het huishoudwater dat sommige waterleidingbedrijven aanbieden. Via een apart leidingsnetwerk wordt een mindere kwaliteit water toegeleverd. Niet geschikt om te drinken, maar wel om in te baden, de vaat mee te doen of de kleren te wassen. Volgens onderzoeker Van Ewijk is het probleem hier dat de waterleidingbedrijven er vaak nog teveel energie erin stoppen. “Ze zijn bang dat mensen toch op een of andere manier een besmetting oplopen van het water en leveren dus veel te schoon water. Ik durf er zo een glas van te drinken “

Zuiveren

Het IVAM-onderzoek is gebaseerd op de techniek van de levenscyclus analyse, LCA. Daarbij wordt de energie die benodigd is voor produkt van wieg tot graf in kaart gebracht. In het geval van het waterleidingnet is dus niet alleen gekeken naar de energie die nodig is om water naar de woningen te pompen, maar ook naar de energie die nodig is om het te winnen en achteraf weer te zuiveren. Zelfs de energie die nodig is om uit ijzererts waterleidingbuizen te maken, is meegenomen.

Er zijn wel grenzen aan dit systeem, erkent Van Ewijk. “De autorit die de bouwvakker maakt om het leidingsysteem aan te leggen, is bijvoorbeeld niet verdisconteerd. De LCA-systematiek is wellicht nog niet volmaakt, maar wordt in internationaal verband wel gestaag verder geperfectioneerd.”

Al deze berekeningen voor het traditionale systeem en voor de ander water systemen, leiden dus tot de wat teleurstellende conclusies. Het staat allemaal te lezen in het rapport getiteld: Energie-effecten van ander water systemen.

Hot-fill

Wie energiezuinig met water om wil gaan, doet er voorlopig het best aan om een hot-fill wasmachine aan te schaffen, zo staat ook in dat rappport. Dat zijn wasmachines die warm water ontvangen van de geiser of boiler in plaats van het zelf op temperatuur te brengen. Verhitten met gas is immers veel efficienter dan eerst in een centrale elektriciteit op te wekken, om dat vervolgens in de wasmachine weer om te zetten in warmte. Een hot-fill wasmachine levert volgens IVAM per jaar per huishouden een besparing op van 550 megajoule aan primaire energie.

Allemaal water

In grote lijnen wordt er momenteel met drie soorten alternatief water geexperimenteerd: Huishoudwater is een mindere kwaliteit water die door de waterleidingmaatschappij via een apart leidingstelsel wordt aangeleverd. Grijs water is bad-, douche en wastafelwater dat gebruikt wordt om de toilet mee door te spoelen. Regenwater systemen vangen regenwater op van het dak en het straatoppervlak. Alle systemen uitgerust met een pomp vergen meer energie dan nodig is voor water uit het gewone drinkwaternet.

Reageer op dit artikel