nieuws

Alphen voert controles naleving bouwregels en plannen verder op

bouwbreed

alphen aan den rijn – Alphen begint volgende week met grootscheepse controles op de naleving van bouwregels en bestemmingsplannen. Begonnen wordt in het buitengebied.

De gemeente heeft in het buitengebied al een eerste inventarisatie laten uitvoeren door een extern bureau. Daaruit blijkt dat zeker niet op grote schaal in strijd met bouwvoorschriften en bestemmingsplan is gebouwd. Niettemin gaat nu per perceel worden bekeken hoe het in werkelijkheid zit.

“Daarvoor zijn twee redenen. In de eerste plaats is het bestemmingsplan buitengebied aan herziening toe. Uitgangspunt is het zoveel mogelijk handhaven van het gebied voor grondgebonden veehouderij. In de tweede plaats is er toenemende druk van provincie en Rijk op de naleving van bestemmingsplanvoorschriften”, zegt woordvoerder Thijs Kolster.

Mochten tijdens de controles afwijkingen worden geconstateerd van bouwvoorschriften of bestemmingsplan, dan kan de gemeente maatregelen nemen. Het kan zijn dat de situatie alsnog wordt gelegaliseerd. Maar ook kan de gemeenten eigenaren dwingen tot het terugbrengen in oude staat.

Als de controle in de buitengebieden is voltooid, gaat de gemeente een soortgelijke actie houden op industrieterreinen en in woonwijken. Ook daar wordt per perceel bekeken of bouwvoorschriften en bestemmingsplannen niet zijn overtreden. Voordat een perceel wordt bekeken, krijgt een eigenaar tijdig bericht.

Reageer op dit artikel